Ensuring the health and well-being of animals is vitally important. The conditions in animal facilities and the well-being of the animals directly affect the longevity and productivity of the animals.

Loomade tervise ja heaolu tagamine on eluliselt tähtis. Loomade pidamistingimused ja loomade heaolu mõjutavad otseselt loomade pikaealisust ja produktiivsust.

  • Lautades on palju mustust, mis tuleks tõhusate ja funktsionaalsete, kuid samal ajal ohutute puhastusvahendite ja meetoditega eemaldada.
  • Korduvad pesemised lihtsustavad ruumide puhtana hoidmist.