Haiglakeskkonnas on hügieen igaühe asi

Hügieeniõde Raija Uusi-Hakimo Kuusiolinnast juhib hügieeniprogrammi, mis aitab organisatsioonidel end hügieeniga seotud küsimustes täiendada. Teda toetab KiiltoCleani tootespetsialist Kaisa Sairanen, kelle tootealased teadmised ja koolitustunnid aitavad töötajatel ohutust tagada ning haiglas puhtust säilitada.

Kuusiolinna organisatsioon hoolitseb tervishoiuteenuste eest Soome Alavuse, Kuortane, Ähtäri ja Soini omavalitsustes ja koosneb paljudest erinevatest üksustest.

Iga Kuusiolinna üksus on määranud endale hügieenivaldkonna kontaktisiku, kelle vastutusalasse kuulub tema üksuse hügieenialaste asjade edendamine. Antud praktika eesmärk on tagada hügieenialaste teadmiste ühtsus kogu organisatsiooni ulatuses.

Haiglahügieenist peetakse kinni süstemaatilisel moel, kuna haigused ning viiruste ja mikroobide põhjustatud tagajärjed on igapäevatöös väga kindlalt esindatud.
Raija Uusi-Hakimo | hügieeniõde | Kuusiolinna Terveys

Hooletus võib viia tõsiste tagajärgedeni

Akuutse ravi ja taastusraviüksustes peetakse haiglahügieenist kinni süstemaatilisel moel, kuna haigused ning viiruste ja mikroobide põhjustatud tagajärjed on igapäevatöös väga kindlalt esindatud. Kõnealustes tingimustes on lihtne näha, kui oluline on hea hügieen.

Samas on hea hügieen täpselt sama oluline ka ennetevate teenuste pakkumisel, näiteks rasedusaegseid teenuseid pakkuvates kliinikutes. Head hügieeni tuleb järgida igal kokkupuutel klientidega.

Kõrge hügieenitaseme säilitamine igal ajal

Hügieeniga seotud küsimuste arengus peab hügieeniõde Raija Uusi-Hakimo eriti oluliseks seda, et hügieeni tähtsust peetakse meeles kogu organisatsioonis, sest kui isegi vaid väike rühm inimesi suhtub hügieeni ükskõikselt, võib see muuta olematuks palju suurema hulga inimeste hoolika töö.

- Hügieenivaldkonnas oleme täpselt nii tugevad kui meie nõrgim lüli. Meie kliendid ja töötajad liiguvad sageli ühest üksusest teise. Uusi-Haskimo sõnul tuleb hügieeni ühtlaselt kõrge tase igas kohas kõigile kasuks.

KiiltoCleani aktiivne partnerlus tegeleb hügieenivaldkonna edendamisega

Hügieeniõena on Raija Uusi-Hakimo praeguseks arendanud Kuusiolinnas hügieenipraktikaid kolm aastat. Oma väitekirjas hügieeniõenduse kraadi omandamiseks kaardistas ta, kuidas rakendatakse organisatsioonis tavapäraseid hügieeniga seotud ettevaatusabinõusid.

Töö alguspunktist praeguseni on toimunud juba märkimisväärne edasiminek, sest üldteadmised hügieenivaldkonnas on kõigis üksustes kasvanud ning töötajad on hügieenist huvitatud ning teadlikud. Hügieenivaldkonna kontaktisikute rühm koosneb umbes 50 liikmest. Raija Uusi-Hakimol on arendustöö raames KiiltoCleani toetuse üle väga hea meel.

KiiltoClean aitab meid mitmel erineval moel ning toetab meid ka praktilistes küsimustes.
Raija Uusi-Hakimo | hügieeniõde | Kuusiolinna Terveys

- KiiltoClean aitab meid mitmel erineval moel ning toetab meid ka praktilistes küsimustes. Külastame Kaisaga sel kevadel minu piirkonna üksuseid ning teostame Deko desinfitseeriva puhastusvarustuse hoolduskontrolli. Kõrvalsaadusena saavad meie üksuste hügieenivaldkonna kontaktisikud palju uut teavet selle kohta, kuidas hooldusruumis tegutseda, ning seda nii hügieeniõelt kui ka KiiltoCleani spetsialistilt.

Koolituse käigus kaasatakse öösse uued praktikad

Uusi-Hakimu juhitav arenguprogramm pakub hügieenivaldkonna kontaktisikutele teiste tegevuste seas kolm korda aastas ka koolituskursusi ning muid kolleegidevahelisi arutelusid hõlmavaid õppeüritusi.

Koolituskursuste kavandamisest ja korraldamisest on osa võtnud ka KiiltoCleani tootespetsialist Kaisa Sairanen. Lisaks koolitustel osalemisele jagab Kaisa töötajatele nii kohapeal kui ka telefoni teel teavet toodete kasutusohutuse ja tööpindade puhastuse osas.

- Uusi-Hakimo sõnul peaksid koolituskursused olema osalejate jaoks huvitavad ja inspireerivad, et kindlustada nende käigus õpitu ülekandumine ka ülejäänud üksuse personalile ning kujunemine igapäevatöö osaks.

Kuusiolinna arendab tihedas koostöös Kaisa ja teiste KiiltoCleani spetsialistidega järjepidevalt oma hügieenipraktikaid.

- Meie hügieenivaldkonna kontaktisikud leiavad, et KiiltoCleani toodete ohutust ja kasutust kajastavad koolituskursused on olnud väga kasulikud. Uusi-Hakimo sõnul konsulteeritakse mõnikord erandjuhtudel ka mikrobioloog Kirsi Saukkoneniga, näiteks seeneeoste vastupidavuse teema käsitlemiseks.

Jaga seda lehte