Kätehügieen ja tööpindade puhtus on omavahel seotud

Hügieeniõde Raija Uusi-Hakimo Kuusiolinna Terveysist rõhutab tööpindadega seotud hügieeni tähtsust haiglahügieeni arendamise seisukohalt. Puhtad käed ei levita mikroobe ning käed ei saastu kokkupuutel räpaste tööpindadega.

- Tööpindade puhastamismeetodite arendamiseks võtame erinevatest üksustest mikroobide tuvastamiseks proove ning võrdleme nende arengut. Uusi-Hakimo sõnul on tulemused huvitavad ning pidev jälgimine toob üksustepõhised edusammud hästi välja.

Haiglahügieeni puhul loeb kõigi panus

Kuusiolinna hügieenivaldkonna kontaktisikute seas on nii litsentseeritud õdesid, meditsiiniõdesid, põetusõdesid kui ka hooldusõdesid.

Puhtuse hoidmise näol teevad hooldajad igas üksuses olulist hügieenialast tööd. Tavakoristus on tugevalt seotud tööpindade puhtusega, kuna see parandab hügieenitaset ja lõikab ära bakterite inokulatsiooniteed.

Õdedelt eeldatakse ka iseenda järelt koristamist ning kehavedelike tagajärjel tekkinud plekkide hoolikat puhastamist. Iga isik osaleb oma töö kaudu haiglakeskkonna hügieeni tagamisel ja säilitamisel ning annab sellesse oma panuse.

Kätehügieen ja tööpindade puhtus on omavahel seotud: puhtad käed ei levita mikroobe ning käed ei saastu kokkupuutel räpaste tööpindadega.
Raija Uusi-Hakimo | hügieeniõde | Kuusiolinna Terveys

Kaitsekinnaste mõistlik kasutamine on äärmiselt oluline

Kaitsekindad on paljude hooldusüksuste hügieenipraktika üheks olulisemaks osaks. Samas tuleb kindaid kandes meeles pidada, et nende kasutamine peab olema ohutu nii õele kui ka kliendile.

Mikroobid levivad eeskätt kinnaste välispinna kaudu ning määrdunud kindad võivad saastada keskkonda, levitades mikroobe ühelt pinnalt teisele.

Raija Uusi-Hakimo sõnul peaks sellest tulenevalt kindaid piisavalt tihti vahetama ning desinfitseerima käed nii enne kui ka pärast kinnaste kasutamist. Samuti tuleks vältida kaitsekinnaste tarbetut kasutamist.

Hügieeniõdede nõuanded ohutuks kätehügieeniks

  • Desinfitseerige oma käed pärast igat kontakti kliendiga
  • Ärge kandke tööl sõrmuseid ega käekette
  • Hoidke oma küüned lühikesed ja puhtad
  • Ärge kasutage küünelakki
  • Veenduge, et Teie käenahk on terve ja vigastusteta.
Jaga seda lehte