Valio Riihimäki: Julged ja kontrollitud muutused tõid kaasa hulgaliselt edusamme

Valio Riihimäki tootmisüksuses toodetakse Soome köökides ja toidulaudadel leiduvaid peamisi toiduaineid: piim, koor, hapukoor ja jogurt. Riihimäki üksuse peamiseks toodanguks on kohupiimavaht, mis eeldab aga spetsiifilisi tootmisseadmeid. Üksus toodab aastas kokku üle 200 miljoni kilogrammi erinevaid piimatooteid. Valio Riihimäki tootmisüksus on valinud enda koostööpartneriks KiiltoCleani.

Riihimäki tootmisüksuse tegevuse eest vastutab tootmisjuht Minna Laatikainen. Just tema õlul lasub tootmisruumide ja pakendamismasinate ideaalse hügieeni eest vastutamine.

- Toiduainete tootmisel on hea hügieen vaat et kõige määravam ja kriitilise tähtsusega küsimus ning hügieen peab olema igal ajahetkel laitmatu. Peame endale pidevalt teadvustama, et käsitseme toiduaineid. Kõige aluseks on see, et meie keskkond ja seadmed oleksid puhtad. Puhtuse pealt ei saa mitte mingil juhul kokku hoida, kuna vastasel juhul seataks ohtu kogu ettevõtte tegevus.

KiiltoCleani ja Valio Riihimäki üksuse vaheline koostöö sai alguse 2016. aastal. Praegune tihedam koostöö on kestnud veidi üle aasta. Laatikaineni sõnul on koostöö esimesed etapid läinud suurepäraselt ning vastastikuse mõistmise tähe all.

- KiiltoClean oli meid ka varasemalt puhastustoodetega varustanud, kuid me ei olnud kehtestanud konkreetset teenuselepingut. Teised Valio üksused tegid sel hetkel KiiltoCleaniga juba tihedamat koostööd ning nende kogemused säärase korraldusega olid väga positiivsed.

Eksperttugi klientide vajaduste rahuldamiseks

Riihimäki üksuse ja KiiltoCleani koostöö algas sellest, et uuriti millist eksperttuge KiiltoClean saaks pakkuda. Samuti otsisime arendusalaseid soovitusi selle kohta, milliseid muutusi võiksime läbi viia oma praeguses tootevalikus.

Tahtsime vähendada kasutatavate puhastustoodete hulka, kuid samas tagada ka selle, et igat meie valitavat toodet kasutataks täpselt õigeks otstarbeks.
Minna Laatikainen | tootmisjuht | Valio Riihimäki

- Laatikaineni sõnul tahtsid nad vähendada kasutatavate puhastustoodete hulka, kuid samas tagada ka selle, et igat valitavat toodet kasutataks täpselt õigeks otstarbeks.

Me kasutame paljusid erinevaid puhastusvahendeid, kuid tänu sellele saab töö tehtud!

Meie koristusrutiin hõlmab nii masinapindade käsitsi pesemist, tsisternide välispesu, põrandate pesu kui ka tootmismasinate ja töötlemisliinide kohapealset puhastust. Masinapindu puhastatakse käsitsi, samas kui põrandad kaetakse madalsurvepesuri abil vahuga ning pühitakse seejärel puhtaks.

Kohapealne puhastus kujutab endast masinate ja torustike puhastamiseks mõeldud automaatset puhastussüsteemi. Kohapealset puhastussüsteemi kasutatakse näiteks tooteliinide puhastamiseks. Süsteemi juhtimine on koondatud üksuse juhtimisruumidesse. Kui on aeg konkreetse seadme puhastamiseks, siis paneb kasutaja masina puhastusasendisse ning algatab juhtimisruumis kohapealse puhastusprotsessi. Kohapealse puhastusprotsessi käigus kasutatakse leelispesu ning leelis- ja happepesu.

Laatikaineni arvates on puhastussuutlikkus ja puhastusvahendite sobivus ning määrdeainete mitmekesisus äärmiselt olid tegurid.

- Igat puhastusvahendit ja määrdeainet tuleb esmalt põhjalikult katsetada, et saaksime olla kindlad, et antud puhastusvahend või määrdeaine saavutab soovitud tulemuse. Laatikaineni sõnul on nende kohus tagada täiuslik puhastustulemus ning masinate toimivus.

Tarnijalt spetsialistist arenduspartnerile

Valio ja Laatikaineni seisukohalt oli oluline, et KiiltoClean määraks neile kontaktisikud, kes on ka ise toidutööstuse spetsialistid. Tulemuseks oli viljakas kooostöö, mis viis tootmisprotsessi kvaliteetse edasiarendamiseni.
Me ei oleks selle üüratu projektiga nii kaugele jõudnud ilma KiiltoCleani spetsialistide abi ning sujuva koostööta.
Minna Laatikainen | tootmisjuht | Valio Riihimäki

- Me ei oleks selle üüratu projektiga nii kaugele jõudnud ilma KiiltoCleani spetsialistide abi ning sujuva koostööta. Nende spetsialistid viisid end meie keskkonnaga põhjalikult kurssi ning neil oli juba eelnevalt piisavalt hea ettekujutus meie puhastusvajadustest ning toiduainete tootmisega tegelevate üksuste üldistest nõuetest.

- Laatikaineni sõnul oli neil selge nägemus, milline puhastuskemikaal või määrdeaine on missuguse protsessi etapi jaoks sobilik.


Spetsialistide abiga saab muutuseid kontrolli all hoida

Aasta jooksul on toimunud mitmeid arenguid ja edusamme; tootmisüksuses on viidud läbi arvukalt muutuseid. Laatikainen on KiiltoCleaniga koostöö osas eriti rahul professionaalsusega, mis väljendus selles, et ka kõige märkimisväärsemad muutused viidi läbi kontrollitud viisil.

- Muutuste haldamine on olnud äärmiselt edukas. Läksime üle KiiltoCleani kemikaalide kasutamisele ning selle ülemineku läbiviimine kontrollitud viisil eeldas paljude inimeste ekspertteadmiste rakendamist. KiiltoCleani inimesed on meile muutuste vältel toeks olnud ning aidanud tagada, et kõik oleks korrektselt tehtud.

- Kui mõni toode ei toiminud ootuspäraselt, siis seda kohandati. Antud vaatenurgast on ettevõtetevaheline koostöö Laatikaineni meelest olnud äärmiselt edukas.

Tutvu meie toiduainetööstusele suunatud toodetega


Jaga seda lehte