Väljaõpe ning praktiline koostöö

Valio Riihimäki üksuse tootmisjuhi Minna Laatikaineni arvates on oluline, et töötajatel oleks hea väljaõpe ning hügieeni ja puhtusega seotud valdkonnast hea ettekujutus.

2016. aastal osales umbes 150 Riihimäki tootmis- ja teenindusüksuse töötajat KiiltoCleani korraldatud koolituskursustel.

Osalejate seas olid üksuse juhid ja spetsialistid. Koolitustundides ei jagatud mitte üksnes reaalset ja konkreetset teavet seoses seadmete ja masinate ohutu puhastamisega, vaid ka taustteadmisi õigeks otstarbeks õigete puhastuskemikaalide valimise osas.

- KiiltoCleani osutatud praktiline tugi on olnud meile väga väärtuslik. Võrreldes meie koostöö algusega on meie teadmised hügieenivaldkonnas märkimisväärselt paranenud ning nii meie lõppkasutajad kui ka spetsialistid on saanud väga palju tuge. Laatikaineni sõnul on KiiltoCleani kontaktisikud altid nendega koostööd tegema ning tagama, et kõike tehakse õigesti.

Koostöö KiiltoCleaniga tähendab väga reaalses ja konkreetses mõttes koos töötamist.
Minna Laatikainen | tootmisjuht | Valio Riihimäki

Koostöö KiiltoCleaniga tähendab väga konkreetses mõttes koos töötamist

Viimase aasta jooksul on KiiltoCleani eksperte Valio Riihimäki üksuses sageli näha olnud ning nad teevad vahel lausa iganädalasi külaskäike. Ka tootmistöölised on paari-kolme kõige sagedamini üksust külastava KiiltoCleani töötajaga tuttavad ning pöörduvad puhastamist ja puhastusvahendeid puudutavate küsimuste ja tagasisidega sageli nende poole.

- Koostöö KiiltoCleaniga tähendab väga reaalses ja konkreetses mõttes koos töötamist. Meil on iga koosoleku jaoks selgelt määratletud tööleht.

- KiiltoCleani esindaja külastab meid regulaarselt ning teeb meie ettevõtte asjaomase valdkonna töötajatega koostööd. Laatikaineni sõnul koolitab esindaja töötajaid ka madalsurvepesureid kasutama ning jagab kasulikku teavet näiteks puhastuskemikaalide ohutu kasutuse vallas.

KiiltoClean mõistab katsetamise tähtsust

- Puhastusvahendite vahetamisel tuleb uusi vahendeid eelnevalt põhjalikult katsetada, et veenduda nende tõhususes. KiiltoCleani esindajad viivad läbi suurel hulgal katseid ning täiustavad oma tooteid eesmärgiga muuta nende kasutamine mitmekülgsemaks, näiteks erinevates kohapuhastussüsteemides.

KiiltoCleani toodete hindamisel Riihimäki üksuste protsessides on äärmiselt oluline roll täita just toodete lõppkasutajatel. Neilt küsitakse nende kogemuse kohta sageli tagasisidet, mis annab tootearenduse edendamiseks väärtuslikku teavet. Me arutame tagasiside KiiltoCleani kontaktisikutega koos läbi ning tegeleme parandamist vajavate punktidega. Tootmisjuht Minna Laatikainen on olnud väga rahul ka KiiltoCleani infovahetusega.

- Kuna meil on palju töötajaid, siis peame alati veenduma, et kõik on puhastusvahendite katsegraafikutest teadlikud. Muutused peavad toimuma viisil, mis tagab tööohutuse ning arvestab ka seda, kuidas konkreetne muutus tegelikkuses meie töötoiminguid mõjutab.

KiiltoClean ja meie kontaktisikud on selle ülesandega väga hästi hakkama saanud: kõik teavad, millal katsed toimuvad, mida katsetatakse ja millise masina peal.
Minna Laatikainen | tootmisjuht | Valio Riihimäki

See eeldab suurepärast planeerimisvõimet, graafikute koostamist ning koostööd. KiiltoClean ja meie kontaktisikud on selle ülesandega väga hästi hakkama saanud: kõik teavad, millal katsed toimuvad, mida katsetatakse ja millise masina peal. Katseid jälgivad kohapeal nii KiiltoCleani spetsialist kui ka meie oma töötajad ning selle tulemusena saadakse lõppkasutajatelt hulgaliselt väärtuslikke kommentaare ning otsest tagasisidet.

Jaga seda lehte