Nimekirja

  • Saate tooteid enda nimekirja lisada.

Saates nimekirja endale e-postiga, saate brošüüri ja ohutuskaardi oma postkasti PDF-vormingus.

SaadaPrindi

Jäätmekäitlusjuhised

Toodete jäätmed

Jäätmeid käsitlevate õigusaktide kohaselt loetakse ohtlike omadustega toodete jäätmed ohtlikeks jäätmeteks. Need tuleb viia ohtlike jäätmete kogumispunkti, näiteks kohaliku omavalitsuse ohtlike jäätmete kogumispunkti.

Ohtlike omadustega toodete jäätmeid on kerge eristada tänu tootesildil leiduvale hoiatussümbolile või -kirjale.

Aegunud kosmeetikatooteid, näiteks niisutavad kreemid, loetakse segajäätmeteks. Kasutamata juukselakk aerosoolpudelis liigitub aga ohtlikuks jäätmeks.

Kogumispunktidesse viimine on majapidamistele tasuta.

Tarbijate pakendijäätmed

KiiltoClean Oy plastpakendid on valmistatud polüetüleenist (PE-HD 02), polüpropüleenist (PP 05) ja polüetüleentereftalaadist (PET 01).

Tühjad plast- ja papp-pakendid võib viia kogumispunktidesse või võtta energiajäätmetena uuesti ringlusse.

Aerosoolpudelid või surveanumad liigituvad ohtlikeks jäätmeteks. Kasutamata aerosoolpudelid tuleb viia ohtlike jäätmete kogumispunkti.

Täiesti tühjad (ei nirise ega pihustu) metallsurveanumad võib viia metalli kogumispunktidesse.

Ettevõtete pakendijäätmed

KiiltoClean Oy plastpakendid on valmistatud polüetüleenist (PE-HD 02), polüpropüleenist (PP 05) ja polüetüleentereftalaadist (PET 01).

Tühjad plast- ja papp-pakendid võib viia kogumispunktidesse või võtta energiajäätmetena uuesti ringlusse.

Aerosoolpudelid või surveanumad liigituvad ohtlikeks jäätmeteks. Kasutamata aerosoolpudelid tuleb viia ohtlike jäätmete kogumispunkti.

Täiesti tühjad (ei nirise ega pihustu) metallsurveanumad võib viia metalli kogumispunktidesse.

Tühjad kotid kõrvaldatakse energiajäätmete või segajäätmetena.

Mõnede toodete pakenditel on praegugi leitav spetsiaalne puhastusvahendi tüüpi ja pakendimaterjali tähistav KiiltoCleani märgis. Eespool esitatud juhised kehtivad märgistest sõltumata kõigile toodetele.

  • P1, P2, P3 = veepõhine puhastusvahend
  • DI = põrandavaha poleerija
  • LI = lahusti
  • M = plast
  • K = kartong
  • Me = metall
Jaga seda lehte
Bonsky