Nimekirja

  • Saate tooteid enda nimekirja lisada.

Saates nimekirja endale e-postiga, saate brošüüri ja ohutuskaardi oma postkasti PDF-vormingus.

SaadaPrindi

Meediapank

Andmepangas leiduvat tohib kasutada vaid Kiilto toodete reklaamimiseks ning toodete ja muude KiiltoClean Oy väljaannete või väljaannete kohta käivate teatiste jaoks.

Andmed on kaitstud intellektuaalomandi õigustega ning nende kasutamine muudel eesmärkidel, eksitavalt, äritavasid eiravalt või viisil, mida KiiltoClean Oy ei pea sobivaks, on keelatud. KiiltoClean Oy säilitab kõik olulised õigused andmepanga sisule, välja arvatud ülalmainitud piiratud kasutusõiguse raames. KiiltoClean Oy-l on õigus keelata andmete kasutamine ühepoolse teatega. Vastasel juhul kohaldatakse Soome autoriõiguse seadust.

Kui te ei leidnud seda, mida otsisite, võtke palun ühendust: info.kiiltoclean.ee@kiilto.com

Jaga seda lehte
Bonsky