Nimekirja

  • Saate tooteid enda nimekirja lisada.

Saates nimekirja endale e-postiga, saate brošüüri ja ohutuskaardi oma postkasti PDF-vormingus.

SaadaPrindi

Hoiatusmärgid

Allpool leiate KiiltoClean toodete hoiatusmärkide selgitused. Meie toodete ohutu kasutamise juhised leiate ohutuskaardilt (SDS), mille saate alla laadida meie toodete veebilehtedelt.

Tuleohtlikud ained ja ühendid
Oksüdeerivad ained ja ühendid
Võib olla söövitav metallidele. Põhjustab ägedat nahapõletust ja silmakahjustusi.

Kemikaalid, mis põhjustavad silma-, naha- ja hingamisteede ärritust, allergilisi reaktsioone ja nahareaktsioone. Kahjulikud ained ja ühendid.

Hingamisteede ärritust põhjustavad ained. Kemikaalid, mis kahjustavad organeid.

Keskkonnale ohtlikud kemikaalid.

Surugaasid, veeldatud gaasid.

Jaga seda lehte
Bonsky