Nimekirja

  • You can add products to your checklist.

By emailing the checklist to yourself, you will receive the Product Brochure and Safety Data Sheet to your inbox in PDF format.

SubmitPrint

Keskkond ja ohutus

Vastutame inimeste ja keskkonna eest. Teeme teadlikke ja vastutustundlikke valikuid ning hoolitseme keskkonna ja ohutuse eest kogu meie toodete elutsükli vältel.

Juhindume oma tegevuses järgmiste sertifitseeritud juhtimissüsteemide põhimõtetest:

  • ISO 9001 kvaliteedijuhtimissüsteem
  • ISO 14001 keskkonnajuhtimissüsteem
  • ISO 13485 meditsiiniseadmed
  • OHSAS 18001 töötervishoiu ja tööohutuse juhtimissüsteem

Samuti oleme pühendunud Responsible Care (vastutustundlik hoolitsus) algatuse põhimõtetele. Responsible Care on rahvusvaheline keemiatööstuse algatus, mis keskendub tervisele, ohutusele ja keskkonnale.

Jaga seda lehte
Bonsky