Nimekirja

  • Saate tooteid enda nimekirja lisada.

Saates nimekirja endale e-postiga, saate brošüüri ja ohutuskaardi oma postkasti PDF-vormingus.

SaadaPrindi

Toimimisjuhend

Keskendume äritegevuses usaldusväärsusele, korruptsioonivastasusele ning järgime seaduseid, neist tulenevaid nõudeid ja meie tegevusalaga seotud suuniseid. Me nõuame oma alltöövõtjatelt ja tarnijatelt KiiltoCleani tarnijate toimimisjuhendi järgimist, milles on muude aspektide seas sätestatud ka õigusvastavuse, altkäemaksuvastasuse ja head äritavadega seotud suunised.

KiiltoClean Oy Code of Conduct

Jaga seda lehte
Bonsky