Nimekirja

  • You can add products to your checklist.

By emailing the checklist to yourself, you will receive the Product Brochure and Safety Data Sheet to your inbox in PDF format.

SubmitPrint

Toimimisjuhend

Keskendume äritegevuses usaldusväärsusele, korruptsioonivastasusele ning järgime seaduseid, neist tulenevaid nõudeid ja meie tegevusalaga seotud suuniseid. Me nõuame oma alltöövõtjatelt ja tarnijatelt KiiltoCleani tarnijate toimimisjuhendi järgimist, milles on muude aspektide seas sätestatud ka õigusvastavuse, altkäemaksuvastasuse ja head äritavadega seotud suunised.

KiiltoClean Oy Code of Conduct

Jaga seda lehte
Bonsky