Kiilto tulevaste lõikevedelike arendus algas keskkonna- ja kasutajasõbralikkusest

Jussi Kauko on Kiilto uus tootearenduse juht. Ta vastutab metalli- ja metsatööstuse hügieenilahenduste tootearenduse eest.

Keskkonnal ja ohutusel on tänapäeva tarbijate ostuotsuste suhtes selge mõju, kuid muutus töökeskkonnas on olnud aeglasem. Tööstuses võib veel eeldada, et mida ohtlikum on kemikaal, seda tõhusam see peab olema. Kuid kaasaegne tootearendus ja uued toorained on olukorda muutnud. Lahendusi saab turule tuua, mis on nende eelkäijatest oluliselt ohutumad ja keskkonnasõbralikumad, ilma et see vähendaks tõhusust. See oli ka lähtepunkt Kiilto tulevastele lõikevedelikele, mille tootearendus on minu esimene projekt Kiiltos.

Keskkonnajuhtimise suunas

Üha enam tööstusettevõtteid pööravad rohkem tähelepanu inimestele ja keskkonnale. Töötajate tervise- ja keskkonnaväärtused käivad sageli käsikäes ja ettevõtted teevad üha enam otsuseid nende väärtuste kaitsmiseks. Veelgi enam, need väärtused ei ole vastuolus rahalise kasumlikkusega, kuna töötajate tervise paranemine ning madalamad materjali- ja jäätmemaksud on ettevõtete jaoks olulised tegurid, ka nende rahalise väärtuse poolest.

Kuid kui inimesed mõtlevad tööstusele ja kemikaalidele, võivad nad kõigepealt mõelda reostusele ja toksilisusele, kuigi keemiline ohutus on kõrgem kui kunagi varem, eriti Euroopas. Tootearendusel on oluline roll, et võimaldada ettevõtetel pakkuda üha turvalisemaid lahendusi, mis võimaldavad klientidel tegutseda vastutustundlikumalt ja keskkonnasäästlikumalt.

Projekt „Pühendumine keskkonnale” kooskõlas Kiilto peamise strateegiaga, on meie jaoks seadnud ranged keskkonnaalased eesmärgid lähiaastateks. Mõned näited: Kiilto eesmärk on 2028. aastaks olla süsiniku neutraalne, kahekordistada oma lahendustes taastuvate ja ringlussevõetud toorainete osakaalu ning kasutada ainult 100% taastuvenergiat. Kiilto perekonna uue liikmena olen olnud positiivselt üllatunud, kui palju tööd oleme juba teinud selleks, et saada keskkonnajuhideks.

Keskkonnale antud lubadus kajastub ka Kiilto toodetes

Teadus- ja arendustegevus on nagu tasakaalu mäng. Arvesse tuleb võtta õigusaktide nõudeid, klientide vajadusi ja soove ning loomulikult välja töötatava maksimaalselt tõhus lahendus. Samal ajal tuleb hoolitseda selle eest, et toode oleks turule mõistliku hinnaga, toorained oleksid kättesaadavad ning toote keskkonnaga seotud eesmärgid oleksid realistlikud. Enne kui võime öelda, et toode on müügiks valmis, peame testima ka selle funktsionaalsust, korrosioonikindlust, stabiilsust ja säilivusaega. Paljud üksikasjad mõjutavad lõpptulemust ja seda, kui lihtne või keeruline on ökoloogiliselt sõbralikuma lahenduse väljatöötamine.

Siit lähtepunktist ja hiljuti alustanud tootearendusjuhina, anti mulle ambitsioonikas projekt. Eesmärk oli muuta metallitööstuses kasutatavad lõikamisvedelikud ökoloogilisemaks ja kasutajasõbralikumaks. Varasemad tooted olid oma eesmärgi täitnud, kuid need sisaldasid õlipõhiseid komponente, takistades nende kõrvaldamist kanalisatsioonisüsteemi. Samamoodi tuli säilitusainet muuta õigusaktide muudatuste tõttu. Nüüd oli meil võimalus korraga lahendada kaks probleemi ja minna üle täielikult bio-põhistele ja biolagunevatele määrdeainetele.

Mul on hea meel teatada, et Kiilto avab peatselt uued keskkonnasõbralikud lõikevedelikud. Uued lõikevedelikud on saavutanud kõrged keskkonnaalased eesmärgid, tõhususes kompromisse tegemata. Oleme parandanud ka mitmeid teisi omadusi: puhtaid tooteid või nende veelahuseid võib kõrvaldada kanalisatsiooni, neid ei klassifitseerita enam ohtlikeks kaupadeks ning on stabiilsemad ja kergemini pestavad. Suve edenedes, anname rohkem teavet meie uue lahenduse kohta metallitööstusele Kiilto veebilehel. Minu töö jätkub teiste tööstustoodetega ning eesmärgiks on jätkata sarnaste paranduste saavutamist.

Jaga seda lehte