Keskkonnatöö mõõdetavamaks muutmine

2018. aastal seadis Kiilto keskkonna oma tegevuste ja strateegiate keskmesse selgemalt. Selle tulemuseks oli meie pühendumus keskkonnale: viimase kahe aasta jooksul oleme oma ambitsioonikate eesmärkide saavutamiseks kõvasti tööd teinud lubaduse kõigis neljas valdkonnas. 2020. aasta lõpus pidasime vajalikuks ajakohastada oma pühendumust keskkonnale.

Brändi- ja kommunikatsioonidirektor Eeva Solja toob välja, et eriti viimastel aastatel on Kiilto palju õppinud, uurides süsteemselt ja metoodiliselt erinevaid keskkonnamõju võimalusi. Eeva loetleb kolm tegurit, mis on aluseks vajadusele muuta keskkonnakaitset.

"Leidsime, et meie lubadustest teavitamine peaks olema käegakatsutavam ja kohandanud alamvaldkondi oma eesmärkide selgemaks sõnastamiseks. Teisest küljest, olles viimase kahe aasta jooksul saavutanud paljud oma esialgsetest eesmärkidest, vajasime uusi eesmärke asendage need. Kolmas vajadus kohanemiseks oli tingitud raskustest mõõta lühiajalisi eesmärke rahvusvaheliselt, st kogu grupi ulatuses. Vajame selgust ja mõõdetavust, et oma arengut pidevalt ja tõepäraselt jälgida. "

Solja meenutab, et hea eesmärk on nii ambitsioonikas kui ka saavutatav. See peab olema mõõdetav, põhinema usaldusväärsetel andmetel ja sobiv muude tegevuste jaoks. Kuid eesmärkide seadmine on lõppkokkuvõttes loterii - parim panus on see, kui kaugele me võiksime jõuda.

"Meil on hea meel öelda, et oleme saavutanud mitu oma eesmärki," võtab naine kokku.


Saavutatud eesmärgid

 • Alates 2019. aastast osaleme süsiniku sidumise suurendamisele suunatud keskkonnaprojektides.
 • Hakkasime oma pakkematerjali ringlussevõtuks koguma 2019. aastal.
 • Enne 2020. aastat oleme lisanud koolitusse jaotise, mis keskendub säästvale arengule ja keskkonnaküsimustele.
 • Aastal 2020 lisasime kõikidele kliendikohtumistele keskkonnateemade arutelu.
 • Kõik Kiilto töötajad said 2020. aastal keskkonnaalase koolituse.Väljakutsed inspireerivad uusi pädevusi ja innovaatilisi lahendusi

Kuna Kiilto juhindub pühendumusest keskkonnajuhtimisele, peaks latt olema piisavalt kõrge.

"Siiski leidsime, et mõnikord pidime eesmärgi saavutamiseks teist korda rohkem pingutama. Samuti saime teada, et me ei olnud seadnud oma esialgseid eesmärke nii, et neid saaks järjekindlalt järgida kõigis meie tööriikides," räägib Solja.

Koroonaviiruse tõttu oli 2020. aasta Kiiltole väljakutse - eesmärk 20 000 kliendi koolitamiseks Soomes jäi täitmata.

"Oleme aga osavalt välja töötanud uued ärimudelid ja liikunud kiiresti veebiseminaride kasutamisele. Vaatamata sellele ei saavutanud me oma eesmärki, kuid meile anti uued tööriistad veelgi raskemate eesmärkide saavutamiseks tulevikus," ütleb Solja.

Lisaks osutus taastuvate või biopõhiste toorainete koguse kahekordistamise eesmärk kokkuvõttes väljakutseks, kuna näiteks Kiilto Taani tehases kasutatavate roheliste materjalide osakaal on juba 70%.

"Seetõttu kohandasime eesmärki ja tegime vahet kuivtootmisjaamade ja vedelate toodete tootmise vahel. Me ei teinud oma eesmärgi osas järeleandmisi, vaid muutsime mõõtmismeetodit, et saaksime oma tegevuse mõju tõepoolest jälgida."

Juba saavutatud eesmärgid asendati uutega. Solja selgitab, et nad võtavad Kiilto kogu rahvusvahelist organisatsiooni paremini arvesse ja reageerivad aja jooksul päevavalgele tulnud väljakutsetele.Uute eesmärkide poole - käegakatsutavad ja selgemad

Kiilto pühendumus keskkonnale põhineb jätkuvalt neljal tuntud alampiirkonnal: roheline energia, roheline pakendamine ja logistika, roheliste materjalide valikud ja rohelised teenused.

"Mis puutub rohelisse energiasse, siis oleme otsustanud jätkata projekte, mille eesmärk on süsinikdioksiidi neelamise suurendamine. Lisaks olime varem oma pühendumusse olla 2028. aastaks kõigi tegevuste puhul süsiniku neutraalsed, lisanud eraldi logistikaeesmärgi," ütleb Solja.

Rohelise materjali valikute osas oli eelmine eesmärk olla tööstuse juhtiv ringmajanduse ettevõte. See sõnastati lubadusena vähendada fossiilide ja uute ressursside hulka, mida me kasutame, ja igal aastal tekitatavate jäätmete hulka.

Rohelise pakendi ja logistika osas lubas Kiilto varem, et tema pakendivalikud põhinevad nende positiivsel keskkonnamõjul.

"Oma keskkonnamõju paremaks mõõtmiseks lubame tulevikus igal aastal vähendada fossiilsete ja neitsi toorainepakendite kasutamist," selgitab Solja.

Keskkonnasäästlike teenuste peamine eesmärk on kristalliseerunud meie pühendumusega aidata klientidel vähendada nende süsinikujälge. Samuti oleme karmistanud oma ajakava klientide materjalide kasutamise vähendamiseks. Lisaks oleme suurendanud keskkonnaalase koolituse saanud klientide arvu 10 000 võrra, et see sobiks Kiilto kogu rahvusvahelise organisatsiooniga.Meie pühendumus keskkonnale praegu:

Roheline energia: 2028. aastaks on kõik meie tegevused süsinikuneutraalsed

 • Osaleme keskkonnaprojektides, mis lisavad süsiniku neeldajaid.
 • Aastaks 2025 vähendame oma energiatarbimist tonni kohta 20% võrreldes 2010. aasta tasemega.
 • Aastal 2028 kasutame ainult täielikult taastuvat energiat.

Rohelised materjalid: Me kasutame vähem fossiile ja uusi tooraineid ning vähendame jäätmete hulka igal aastal

 • 2025. aastaks kahekordistame taaskasutatud ja taastuvate toorainete kasutamise oma keemiatehastes.
 • Aastaks 2025 kasutame kuivsegu tehastes viis korda rohkem taaskasutatud ja taastuvaid tooraineid.
 • Poolitame oma jäätmed aastaks 2025 poole võrra.

Keskkonnasõbralik pakendamine ja logistika: igal aastal vähendame fossiilsete ja uute pakkematerjalide kasutamist

 • 70% meie pakkematerjalist taaskasutatakse, taastatakse või taaskasutatakse aastaks 2025
 • Aitame oma klientidel ringlussevõttu, lisades 2022. aastaks keskkonnateabe igale toote pakendile
 • Testime suletud ahelaga pakkematerjali kontseptsiooni aastatel 2020–2022. Soovime suurendada taaskasutatud materjali osakaalu oma pakendites ja suurendada keskkonnateadlikkust klientide ettevõtetes.

Keskkonnasõbralikud teenused: võimaldame oma klientidel minimeerida nende ökoloogilist jalajälge

 • Vähendame oma klientide materjalikulu: 2023. aastaks 50 000 kg aastas ja seejärel
  200 000 kg aastas.
 • Kõik meie kursused sisaldavad säästva arengu moodulit. Koolitame aastas umbes
  30 000 inimest.
Jaga seda lehte