Kiilto keskkonnaalase juhtimise ambitsiooni tulemuseks on pühendumine keskkonnale

Püsivus, turvalisus ja kvaliteet on alati olnud osa Kiilto töömeetodist. Keskkonnaalane vastutus on integreeritud meie ettevõtte protsessidesse. Pidevat paranemist võib näha näiteks keskkonnasõbralikumate toorainete kasutamisel, ringmajanduse parandamisel ja energiatõhususe suurendamisel. Meie ajendiks on soov olla meie tööstuse keskkonnajuht.

Juhtimise saavutame läbi tegude. 2018. aasta kevadel käivitasime Soomes Lupaus keskkonnaprojekti. Selle eesmärgiks on olnud seada konkreetsed, ambitsioonikad, mõõdetavad eesmärgid ja nende põhjal teha olulisi investeeringuid küsimustesse, mis avaldavad positiivset mõju keskkonnaseisundile. Projekt on jagatud valdkondadeks, mis keskenduvad materiaalsetele valikutele, pakendamisele ja logistikale, teenustele ja energialahendustele.

Aasta lõpuks võtsime kokku konkreetsed lubadused, mis vastavad ambitsioonikale eesmärgile saavutada keskkonnajuhtimine erinevates valdkondades:

  • Rohelise materjali valikud: me oleme juhtiv ringmajandusettevõte.
  • Roheline pakend ja logistika: positiivne keskkonnamõju on meie pakendivalikute aluseks.
  • Rohelised teenused: Kiilto Pro Services pakub tööstuse parimaid ringmajanduslikke lahendusi.
  • Roheline energia: kõik meie tegevused on 2028. aastaks süsinikdioksiidi suhtes neutraalsed.

Kiilto's hoolitsevad kõik keskkonna eest

Projekt ei piirdu ainult kvaliteedi ja ohutuse eest vastutavate töötajatega. Kiilto töötajad hoolivad keskkonnast. Me arvame, et keskkonnaalane vastutus tähendab enamat kui üksnes seaduste ja soovituste järgimist. Keskkonna eest hoolitsemine algab meie suhtumisest ja sellest, kuidas me mõtleme. Ainult siis, kui me tõesti tahame olla keskkonnasõbralikumad, saame pöörata hoiakuid protsessides ja töökultuuris, mis läbib kogu organisatsiooni. See on midagi, mida me tahame oma kommunikatsioonis tulevikus rohkem rõhutada, sest me usume jõudu pakkuda teistele tugevat ja järjepidevat eeskuju.

Lisaks oma tegevuse parandamisele püüame edendada keskkonnasõbralikke otsuseid, osaledes aktiivselt erinevatel projektidel ja foorumitel. Soome pereettevõttena on meil kerge mõista keskkonna ja looduse olulisust ja ainulaadsust. Keskkond on ühine. Seetõttu tahame ka aidata klientidel tegutseda keskkonnasõbralikumal viisil, suurendades samal ajal heaolu ja ehitades jätkusuutliku tuleviku.

100-aastane pioneer

Oleme pikka aega töötanud turvaliste ja keskkonnasõbralike lahenduste nimel. Näiteks ehituses on Kiilto esimene tootja, kes saab kõigis oma märgruumides kasutatavatest ehitusmaterjalidest Soome M1 klassifikatsiooni, samas kui meie puhtuse- ja hügieenilahendused kannavad enamasti Põhjamaade keskkonnamärgist. Kuid keskkonnakaalutlused ei piirdu ainult meie toodete ja teenustega, näiteid Kiilto olemusest
visionäärina keskkonnaalastes küsimustes leidub kogu ettevõtte ajaloos. Täna on Kiilto lähenemisviisi lahutamatu osa hinnata kõigi käimasolevate projektide keskkonnamõju ja seda, kuidas neid saab rakendada vastavalt rohelistele põhimõtetele.


Eva Solja

Brändi-ja kommunikatsiooni direktor

Kiilto

Jaga seda lehte