Uuring: koroonaviiruse pandeemia on Põhjamaades suurendanud käte antiseptikumide kasutamist

2020. aasta sügisel viis Kiilto läbi uuringu Skandinaavia riikide inimeste hügieeniharjumuste kohta. Uuringu kohaselt on koroonaviiruse pandeemia Soomes, Rootsis, Norras ja Taanis märkimisväärselt suurendanud käte antiseptikumide kasutamist. Käte antiseptikumi valimisel on aga oluline tagada, et see tegelikult viiruseid tapaks.

Koroonaviiruse pandeemia on Põhjamaades suurendanud desinfektsioonivahendite kasutamist, selgub Kiilto poolt 2020. aasta sügisel läbi viidud veebiuuringust. Uuringu eesmärk oli teada saada, kuidas koronaviiruse pandeemia on muutnud tarbijate käte hügieeni ja milliseid tegureid peavad nad käte desinfitseerimisvahendi valimisel oluliseks. Uuring põhines 4056 vastusel ja see viidi läbi koos Soome, Rootsi, Norra ja Taani tarbijatega.

Uuringu kohaselt oli käte pesemine vastajate seas levinud juba enne pandeemiat, kuid käte antiseptikumide kasutamine on nüüdseks sagenenud, eriti sisenedes sise- ja avalikku ruumi. Ligikaudu 40 protsenti vastanutest ütles, et teostasid käte antiseptikat enne koronaviiruse pandeemiat jagatud ruumidesse, näiteks kauplustesse sisenedes, peaaegu alati. Pandeemia ajal säilitab seda tava 87 protsenti vastanutest. Enamikule vastanutest suurendab avalikes kohtades turvatunnet käte antiseptikumi hea kättesaadavus ja võimalus hoida teistest inimestest ohutut kaugust.

Uuringu kohaselt kasutavad norralased kõige rohkem käte antiseptikume: 74% väidab, et kasutavad seda alati avalikesse aladesse sisenemisel ja 68% väidavad, et pesevad käsi või kasutavad käte antiseptikume iga kord, kui sisenevad siseruumidesse. Soomlased peavad pandeemia ajal hoolsalt kinni ka heast kätehügieenist: 61% Soome vastanutest kasutab avalikesse kohtadesse sisenemisel alati käte antiseptikume ja 66% peseb käsi või kasutab käte antiseptikumi iga kord, kui siseneb siseruumidesse. Lisaks väidab 47 protsenti kõigist vastanutest, et nad ostavad ka käte antiseptikume.

Uuringute kohaselt on käte antiseptikumide valiku kõige olulisemad kriteeriumid kättesaadavus, tõestatud tõhusus bakterite ja viiruste vastu ning kasutatud koostisosade kvaliteet. Kätepuhastusvahendite kvaliteet ja tõestatud efektiivsus koroonaviiruse vastu pole aga alati enesestmõistetavad. Kõik turul olevad käte antiseptikumid ei inaktiveeri viiruseid võrdselt tõhusalt, mistõttu koroonaviiruse leviku vältimiseks on oluline veenduda, et kasutatav antiseptikum inaktiveerib viiruse. Kiilto isikliku hügieeni tooted on valmistatud koostöös kohalike tervishoiutöötajatega. Neid testitakse ka vastavalt Euroopa standarditele ja need on osutunud tõhusaks bakterite ja erinevat tüüpi viiruste vastu. Peamised käte desinfitseerimisvahendite testid on EN 1500 ja EN 14476.

Veebiküsitlusele vastanutest märkis 83 protsenti, et on Kiilto toodetega, mida nad kasutavad, mõistlikult väga rahul. Vastajad andsid Kiilto toodetele hinnangu 4,2 skaalal 1–5.Jaga seda lehte