Ohjeistuksemme Klorillin käyttölaimennosten pitoisuuksista muuttuu

Ohjeistuksemme Klorillin käyttölaimennosten pitoisuuksista on muuttumassa. Tuotetiedotteeseen muutos on tehty, uusien tuotepakkausten etiketit tulevat muuttumaan myöhemmin kevään aikana.

Klorilli Erikoisdesinfektioaine on luokiteltu lääkinnälliseksi laitteeksi. Tällaisten tuotteiden seuranta ja arviointi on jatkuvaa. Vaatimukset ovat kiristyneet mm. EN-testien uusiutumisen myötä. Ohjeistuksien tulee perustua ajantasaiseen tutkittuun ja dokumentoituun tietoon (EN-tehotestit) ja jatkuviin riskiarviointeihin. MD luokka IIa tuotteemme kaikkine taustatietoineen arvioidaan myös ulkopuolisen laitoksen toimesta, kyse on potilasturvallisuudesta.

Ohjetaulukosta on poistettu pienin, desinfioivaan puhdistukseen käytettävä 200 ppm (1%) pitoisuus, sekä 2000 ppm (10%) pitoisuus, jota on käytetty instrumenttiliotuksessa 2 h liotusajalla.

Muutokset on tehty jatkuvan riskiarviontimme sekä EN-standarditestien mukaisesti. EN-tehotesteissä maksimiaika välineliotuksessa on 1 h.

Tilanteissa, joissa pakkaus- ja tuotetiedotteen tiedot poikeavat toisistaan, ovat tuotepakkauksen tiedot noudatettavissa. Tuotteen etiketti on aina ensisijainen tietolähde tuotteen käyttäjälle, sairaanhoitopiirin ohjeistukset huomioiden.

Puhtailla käyttölaimennoksilla on neljän viikon säilyvyysaika.

Yhteistyöterveisin,

Päivi Godden
Liiketoiminnan kehityspäällikkö
KiiltoClean Oy
Jaa tämä sivu