Osaava. Motivoitunut. Tuloksekas.

Otamme mielellämme joukkoomme kyvykkäitä henkilöitä, joilla on halua menestyä ja kasvaa tehtävien ja konsernin kasvun mukana.

Tavoitteenamme on, että henkilöstö säilyttää innostuksensa läpi työvuosien. Uskomme, että innokkuus ja sisäinen palo kehittämiseen ja kehittymiseen tuottavat parhaan työn jäljen. Siksi panostamme henkilöstön hyvinvointiin monilla eri tavoilla, joista osaamisen kehittäminen on yksi keskeinen osatekijä. Olemme huomanneet, että menestys syntyy hyvin pitkälti näistä motivaatiota tukevista elementeistä.

Työntekijöiltämme edellytämme tehtävään soveltuvia ammatillisia ja koulutuksellisia perusvalmiuksia. Tutkinnot ja muut opinnäytteet ovat saavutuksia, joita arvostamme. Toimialan ja tehtävän edellyttämä erityisosaaminen karttuu työn parissa, ja sitä vahvistaa tukemamme monipuolinen sisäinen ja ulkoinen koulutus.

Katso Kiilto Family -konsernin avoimet työpaikat