Uratarina: Myyntipäällikkö Mikko Ruhtinas

Näkemyksellinen vaikuttaja löysi oman paikkansa KiilLOLTA

Suuressa kemianteollisuuden yrityksessä on monenlaisia rooleja ja työnkuvia. Myyntipäällikkö Mikko Ruhtinas työskentelee Kiillon Ammattipuhtauden ja hygienian liiketoimintayksikössä.

Myyntipäällikkö Mikko Ruhtinas on tehnyt koko työuransa teknokemian alalla, Kiillon pesu- ja puhdistusaineita valmistavassa tytäryrityksessä KiiltoClean Oy:ssä. Ruhtinas on ollut talossa yhteensä 12 vuotta, ja toiminut matkan varrella myös avainasiakkuuspäällikkönä.

Hänen päivittäinen työnsä jakautuu ammattipuhtaus ja -hygienia liiketoimintayksikön eri osa-alueille.

Hyvä myyjä osaa myös kysyä apua

Mikko Ruhtinaan nykyiseen myyntipäällikön työnkuvaa kuuluu paitsi konkreettista myyntityötä, myös osaston esimiestoimintoja 15 henkilön lähiesimiehenä. Ruhtinas hoitaa hänelle nimettyjä suurasiakkuuksia, sekä vastaa oman liiketoimintayksikkönsä tarjoustoiminnasta.

Nykyisin tarjouspyynnöissä vaaditaan usein tarkkoja selvityksiä tuotteiden ominaisuuksista sekä raaka-ainesisällöistä, joista tietävät tuotepäälliköt tai tuotekehityksestä vastaavat henkilöt. Yksi ihminen ei voi muistaa kaikkea, eikä tarvitsekaan.

Yksi ihminen ei voi muistaa kaikkea, eikä tarvitsekaan. Työssäni on oleellisinta tietää, keneltä kysyä tarvittaessa apua. Myyntiin tarvitaan monen ihmisen panosta.
Mikko Ruhtinas | Myyntipäällikkö | Kiilto
Kiillolla ihmiset ovat palvelualttiita myös sisäisissä asioissa: aikataulupaineista huolimatta jokainen tuo oman panoksensa pöytään.

- Avun pyytämistä ei tarvitse ujostella; meillä nähdään hienosti toistemme työn tärkeys, joten kollegaa autetaan mieluusti.

Vaikuttamisen mahdollisuudet antavat työlle merkityksen

Kiilto on Ruhtinaalle paitsi työpaikka, myös työyhteisö.

- Täällä on hyvää toisista ajatteleva ja kannustava ilmapiiri. Saan myös positiivista palautetta asiakkailta ja kollegoilta.

- Kiillon yrityskulttuurissa on paljon hyvää. Työkavereiden kanssa olen mukavassa porukassa, täällä on hyvä tehdä töitä.

Ruhtinaalle on tärkeää päästä antamaan panoksensa peliin, asiakkuuksien ja yrityksen kehittämiseksi.

- Kaipaan työssäni vaikuttamisen mahdollisuuksia, ja nykyrooliini sellaisia on sisäänrakennettuna. Koen muutoinkin työni mielekkääksi: teen juttua jossa pärjään, ja minulta löytyy roolini vaatimia ominaisuuksia. On palkitsevaa tuntea, että työlläni on merkitystä koko yrityksen kannalta.

Myynti on ennen kaikkea ongelmanratkaisua asiakkaan parhaaksi

Mikko Ruhtinasta motivoi myös työn monipuolisuus. Päivät eivät useinkaan noudattele samoja ratoja, ja pöydällä on jatkuvasti monenlaista hommaa.

- Saan auttaa asiakkaita aidosti ja kokea konkreettisia onnistumisia: Kun esimerkiksi voitamme tarjouskierroksia tai saamme uusia asiakkaita, tuntuu hyvältä, että ryhmän yhteinen ponnistus tuottaa siten konkreettista tulosta. Lisäksi innostun ratkaisuista, joita asiakkaillemme kehitämme. Monissa käänteissä näkee yrityksemme asiakkaalle tuoman lisäarvon ihan käytännössä.
Jaa tämä sivu