Muistilista

  • Voit lisätä muistilistalle tuotteita.

Lähettämällä muistilistan sähköpostiisi, saat kyseisten tuotteiden tuote-esitteen ja käyttöturvallisuustiedotteen PDF-muodossa.

LähetäTulosta

Tuotteiden varoitusmerkit

Tietoa tuotteen turvallisesta käytöstä löydät käyttöturvallisuustiedotteesta.

Helposti syttyvät aineet ja seokset

Hapettavat aineet ja seokset

Syövyttävät aineet ja seokset, vakavan silmävaurion aiheuttavat aineet ja seokset

Iho-, silmä tai hengitystieärsytystä aiheuttavat aineet ja seokset, ihonherkistäjät, haitalliset aineet ja seokset

Hengitystieherkistäjät, elinvaurioita aiheuttavat aineet ja seokset

Ympäristölle vaaralliset aineet ja seokset

Painekaasut, nesteytetyt kaasut

Jaa tämä sivu
Bonsky