Muistilista

  • Voit lisätä muistilistalle tuotteita.

Lähettämällä muistilistan sähköpostiisi, saat kyseisten tuotteiden tuote-esitteen ja käyttöturvallisuustiedotteen PDF-muodossa.

LähetäTulosta

Vastuullisuus

KiiltoClean Oy raportoi yritysvastuustaan kolmen vuoden välein Vastuussa-raportissa. Tällä sivulla on viimeisimmän Vastuussa-yritysvastuuraportin sisältöä ja sitä täydentävää ajankohtaista tietoa yrityksemme vastuullisuudesta.

KiiltoClean Oy:ssä on kuusi vastuullisuusryhmää, joiden tehtävänä on kehittää yritysvastuutoimintaa. Ryhmien kokoonpanot varmistavat, että toiminta kattaa jokaisen liiketoiminta-alueen. Ryhmät tunnistavat kehityskohteet, asettavat omille toiminta-alueilleen tavoitteet, laativat suunnitelmat niihin pääsemiseksi sekä keräävät ja raportoivat sovitut indikaattorit. Vastuullisuusryhmien toiminta limittyy Responsible Care-toimintaan ja sen periaatteisiin.

Vastuullisuusryhmiä ohjaa QEHS (Laatu, Ympäristö, Terveys ja Turvallisuus) -ohjausryhmä, joka koostuu vastuullisuusryhmien puheenjohtajista ja johtoryhmästä. Johtoryhmä informoi hallitusta keskeisistä yritysvastuun aihepiiriin kuuluvista asioista. KiiltoClean Oy seuraa olennaisia näkökohtia ja analysoi edellisenä vuonna saavutetut tulokset indikaattorien, sisäisten auditointien, johdon katselmusten, prosessikatselmusten, riskinarviointien ja poikkeamaraportointien avulla.

Näillä menettelytavoilla varmistetaan, että KiiltoClean Oy:n olennaiset yhteiskuntavastuun näkökohdat on tunnistettu, niitä valvotaan ja ne huomioidaan strategioissa, päätöksissä ja tavoitteissa.

KiiltoClean Oy on Suomen Aktiivisin Työpaikka 2018

Lue lisää...

Jaa tämä sivu
Bonsky