Muistilista

  • Voit lisätä muistilistalle tuotteita.

Lähettämällä muistilistan sähköpostiisi, saat kyseisten tuotteiden tuote-esitteen ja käyttöturvallisuustiedotteen PDF-muodossa.

LähetäTulosta

KiiltoClean Oy:n toimintapolitiikka

KiiltoClean Oy:n missio on ”Hyvinvointia puhtaudesta” ja sen toteuttamista ohjaavat toimintaperiaatteemme ovat:

  • Asiakastarpeiden täyttäminen
  • Halu saada aikaan ja menestyä
  • Vastuullisuus nyt ja tulevaisuudessa
  • Tahto uudistua ja kehittyä
  • Yhdessä tekeminen ja toisten arvostaminen/ kunnioittaminen

Kehitämme tuotteitamme, tuotantoprosessejamme ja toimintatapojamme soveltaen parasta teknisesti ja taloudellisesti käyttökelpoista tekniikkaa ja asiantuntemusta. Sitoudumme ennakoimaan, vähentämään ja ehkäisemään toiminnastamme, tuotteistamme ja palveluistamme ympäristölle tai terveydelle aiheutuvaa haittaa. Päämäärämme on ehkäistä osaltamme ympäristön pilaantumista sekä vammojen syntymistä ja työstä johtuvaa terveyden heikentymistä.

KiiltoClean Oy asettaa vuosittain tavoitteita merkittävimmiksi tunnistamilleen ympäristö- sekä työterveys- ja turvallisuusnäkökohdille sekä seuraa niiden toteutumista.

Ympäristövaikutusten painopistealueita ovat materiaali- ja energiatehokkuus. Kemikaaliturvallisuus, tapaturmatiheys ja sairauspoissaolot ovat keskeisiä näkökohtia työterveys- ja turvallisuusasioissa. KiiltoClean Oy noudattaa kulloinkin voimassa olevaa ympäristö- ja TTT -lainsäädäntöä (TTT = työ, terveys ja turvallisuus) sekä muita toimintaamme koskevia määräyksiä ja vaatimuksia.

Olemme tiiviissä vuorovaikutuksessa tavarantoimittajien, asiakkaiden, kemianteollisuuden eri organisaatioiden sekä viranomaisten kanssa.

Henkilöstön sitoutumista laadun, ympäristönsuojelun ja työturvallisuuden parantamiseen edistämme koulutuksella, panostamalla turvallisiin toimintatapoihin sekä vastuullisuusryhmätoiminnalla. Ympäristön ja työturvallisuuden vastuullinen huomioiminen on koko henkilöstön luonnollinen, päivittäinen toimintatapa.

Toimintapolitiikkamme on julkinen ja koko henkilöstöä sitova. Edellytämme myös raaka-ainetoimittajiltamme ja muilta yhteistyökumppaneiltamme samojen periaatteiden noudattamista.

Jaa tämä sivu
Bonsky