Muistilista

  • Voit lisätä muistilistalle tuotteita.

Lähettämällä muistilistan sähköpostiisi, saat kyseisten tuotteiden tuote-esitteen ja käyttöturvallisuustiedotteen PDF-muodossa.

LähetäTulosta

REACH ja kemikaalilainsäädäntö

Kemikaalilainsäädäntö ohjaa tiukasti Kiillon toimintaa ja kemikaaleihin liittyviä lainsäädännöllisiä muutoksia kuten luvanvaraisuutta ja mahdollisia kieltoja seurataan tarkasti. Ennakoiminen on tärkeää, jotta tuotteet sekä niiden merkinnät ja käyttöturvallisuustiedotteet ovat ajantasaisia.

Tärkeä kemianteollisuuden lainsäädännön väline on REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals), eli Euroopan unionin asetus kemikaalien rekisteröinnistä, arvioinnista ja lupamenettelyistä. Kemikaalien jatkokäyttäjänä Kiillon tehtävä on varmistaa, että toimittajat ovat rekisteröineet käytettävät raaka-aineet Euroopan kemikaaliviraston ylläpitämään yhteiseurooppalaiseen rekisteriin. Rekisteri-ilmoitukseen liittyy aineiden vaaraominaisuuksien ja käytöstä aiheutuvien riskien arviointi sekä turvalliseen käyttöön ohjaavien merkintätietojen antaminen.

Jaa tämä sivu
Bonsky