Muistilista

  • Voit lisätä muistilistalle tuotteita.

Lähettämällä muistilistan sähköpostiisi, saat kyseisten tuotteiden tuote-esitteen ja käyttöturvallisuustiedotteen PDF-muodossa.

LähetäTulosta

Vastuullinen liiketoiminta

KiiltoClean Oy:n liiketoiminnan ydin on ratkaisujen tuottaminen asiakkaiden tarpeisiin, tavoitteena olla asiakkaalle alan paras kumppani. Vastuullisuus liiketoiminnassa tarkoittaa toimintaympäristöstä huolehtimista, lisäarvon tuottamista kaikille sidosryhmille. Se on pitkäjänteisyyttä, luotettavuutta, tuotteiden ja toiminnan kestävää hallintaa.

Toiminnan avainsana on kokonaislaatu. Se sisältää tuotelaadun lisäksi kaikki ne strategiset ja operatiiviset toiminnot, jotka liittyvät tuotteisiin, henkilöstöön, muihin sisäisiin toimintoihin sekä ulkoisiin sidosryhmäsuhteisiin ja toimintoihin. Ympäristö-, terveys- ja turvallisuusnäkökohtien sekä muiden yritysvastuun ulottuvuuksien huomioiminen on erottamaton osa kokonaislaatua.

Kokonaislaadun tasoa valvotaan standardeihin perustuvien laatu-, ympäristö- ja turvallisuusjärjestelmien sekä vastuullisuusohjelmien avulla. Kokonaislaatu kaikkine elementteineen konkretisoituu jokaisen liiketoimintayksikön ja osaston vuosistrategioissa, tavoitteissa ja toimintaohjelmissa. Ydinajatuksena on, jaetun yhteisen arvon periaatteella, kokonaisvaltainen laadun parantaminen niin yrityksissä kuin niiden sidosryhmissä. KiiltoClean Oy on aktiivisesti mukana toimialaansa kehittävässä toiminnassa, ennakoi lainsäädännön ja määräysten tulevia muutoksia sekä osallistuu oman ja asiakasalojen asiantuntija- ja viranomaisyhteistyöhön.

Vastuullisuuden peruspilarina on toimiminen kaikkien lakien ja säädösten mukaisesti ja toimintaan liittyviä kansainvälisiä sopimuksia ja asiakirjoja kunnioittaen. KiiltoClean Oy:ssä vastuullisuuteen liittyy myös pyrkimys lainsäädännön vaatimukset ylittävään toimintaan, edelläkävijyyteen, esimerkillisyyteen ja yhteistä hyvää tavoitteleviin kumppanuuksiin.

Jaa tämä sivu
Bonsky