Checklist

  • You can add products to your checklist.

By emailing the checklist to yourself, you will receive the Product Brochure and Safety Data Sheet to your inbox in PDF format.

SubmitPrint

Materialinis bankas

Materialinio banko turinys gali būti naudojamas tik KiiltoClean produktų reklamoje, pranešimuose apie produktus ir kitus leidinius ar spauda, susijusia su KiiltoClean Oy.

Medžiagos yra apsaugotos intelektinės nuosavybės teisėmis - draudžiama jas naudoti bet kokiems kitiems tikslams, klaidinančiais būdais, pažeidžiant gerą verslo praktiką ar bet kokiu kitu būdu, kurį KiiltoClean Oy laiko netinkamu. Išskyrus minėtą ribotą naudojimo teisę, KiiltoClean pasilieka visas nematerialias teises į materialiojo banko turinį. KiiltoClean Oy turi teisę uždrausti naudoti medžiagas vienašališkai. Priešingu atveju bus taikomas Suomijos autorinių teisių įstatymas.

Jei negalite rasti to, ko ieškojote, kreipkitės į: design@kiiltoclean.com

Bonsky