Checklist

  • You can add products to your checklist.

By emailing the checklist to yourself, you will receive the Product Brochure and Safety Data Sheet to your inbox in PDF format.

SubmitPrint

Įspėjamųjų simbolių

Žemiau rasite KiiltoClean produktų įspėjamųjų simbolių apibrėžimus. Nurodymai, kaip saugiai naudoti mūsų gaminius, pateikiami saugos duomenų lape (SDL), kurį galima atsisiųsti iš mūsų produktų puslapių.

Degios medžiagos ir junginiai

Oksiduojančios medžiagos ir junginiai

Gali būti ėsdinti metalus. Sukelia rimtus odos nudegimus ir akių pažeidimus.

Cheminės medžiagos, kurios sukelia akių, odos ir kvėpavimo takų dirginimą, alergines reakcijas ir odos reakcijas. Kenksmingi veiksniai ir junginiai.

Cheminės medžiagos, sukeliančios kvėpavimo takų dirginimą. Cheminės medžiagos, žalojančios organus.

Chemikalai, pavojingi aplinkai.

Suspaustos dujos, suskystintos dujos

Bonsky