Checklist

  • You can add products to your checklist.

By emailing the checklist to yourself, you will receive the Product Brochure and Safety Data Sheet to your inbox in PDF format.

SubmitPrint

Materiālu bāze

Materiālu bankas saturu var izmantot tikai KiiltoClean produktu reklāmas, ar produktiem saistītu paziņojumu un citu publikāciju un relīžu kontekstā attiecībā uz KiiltoClean.

Materiālus aizsargā intelektuālā īpašuma tiesības un tos aizliegts izmantot citiem mērķiem, maldinošā veidā vai pārkāpjot labas uzņēmējdarbības prakses vai jebkādā citā veidā, ko KiiltoClean uzskata par neatbilstošu. Izņemot iepriekšminētās ierobežotās izmantošanas tiesības, KiiltoClean patur visas nemateriālās tiesības uz materiālu bāzes saturu. KiiltoClean Oy ir tiesības aizliegt izmantot materiālus ar vienpusēju paziņojumu. Pretējā gadījumā tiek piemērots Somijas autortiesību likums.

Ja nevarat atrast meklēto, lūdzu, sazinieties ar mums pa e-pastu design@kiiltoclean.com

Bonsky