Checklist

  • You can add products to your checklist.

By emailing the checklist to yourself, you will receive the Product Brochure and Safety Data Sheet to your inbox in PDF format.

SubmitPrint

Produktu marķējums

Papildus lietošanas pamācībām produkta marķējums sniedz informāciju par produkta saturu, izcelsmi, īpašībām, izmantošanu un utilizāciju.

HIPOALERĢISKUMA MARĶĒJUMS

Produktiem, kas izstrādāti sadarbībā ar Astmas un alerģijas asociāciju un nesatur smaržvielas un krāsvielas, tiek piešķirts hipoalerģiskuma marķējums.

IZCELSMES VALSTS

Izcelsmes marķējums “Izcelsmes valsts” norāda, ka produkts ir ražots vai pakalpojums tiek sniegts Somijā.

BIOLOĢISKĀS NOĀRDĪŠANĀS MARĶĒJUMS

Ja izejmateriāls ir klasificēts kā viegli bioloģiski noārdāms, tas nozīmē, ka vismaz 60 procenti no tā satura dabā sadalīsies 28 dienu laikā.

CE MARĶĒJUMS

CE marķējums ir paredzēts slimnīcu higiēnas produktiem, kas ražoti saskaņā ar ES direktīvu par medicīnas ierīcēm. Dažiem produktiem ir nepieciešams neatkarīgas pilnvarotās iestādes sniegts atbilstības novērtējums. Šādos gadījumos pilnvarotās iestādes numurs tiks norādīts zem CE marķējuma.

ZIEMEĻVALSTU EKOMARĶĒJUMS

Ziemeļvalstu ekomarķējums “Gulbis” tiek piešķirts produktam, kas atbilst stingrām vides prasībām. Ekomarķējuma sistēma novērtē produkta ietekmi uz vidi visā tā aprites ciklā.

KIILTO TURVA MARĶĒJUMS

Kiilto Turva drošības marķējums nozīmē, ka produkts satur rūgtu līdzekli, kas neļauj norīt produktu. Rūgtu līdzekļu izmantošana palielina lietotāju drošību, jo īpaši ģimenēs, kurās ir bērni.

M1 MARĶĒJUMS

M1 marķējums norāda uz zemu produkta emisijas līmeni. Tā mērķis ir veicināt produktu izstrādi no zema emisijas līmeņa materiāliem un tādējādi uzlabot iekštelpu gaisu.

NATURA MARĶĒJUMS

KiiltoClean Kiilto Natura sērijas produkti ir izgatavoti no augiem, t.i., atjaunojamām un bioloģiski noārdāmām izejvielām. Produktos izmantotās izejvielas tiek ražotas atbildīgi. Produktu un iepakojuma izejvielām ir atsevišķi cikli.

NSF MARĶĒJUMS

NSF marķējumu var piešķirt produktam, kura izejvielu sastāvs ir piemērots izmantošanai pārtikas rūpniecībā.

Bonsky