Checklist

  • You can add products to your checklist.

By emailing the checklist to yourself, you will receive the Product Brochure and Safety Data Sheet to your inbox in PDF format.

SubmitPrint

Utilizācijas norādījumi

Produktu atkritumi

Saskaņā ar tiesību aktiem atkritumu jomā produktu atkritumi ar bīstamām īpašībām ir bīstamie atkritumi. Tie jānogādā bīstamo atkritumu savākšanas punktā, piemēram, pašvaldības bīstamo atkritumu savākšanas punktā.

Produktu atkritumus ar bīstamām īpašībām ir viegli identificēt pēc brīdinājuma simbola vai paziņojuma uz produkta etiķetes.

Kosmētika, piemēram, mitrinoši krēmi, kuras derīguma termiņš ir beidzies, ir jauktie atkritumi. Tomēr neizlietotā matu laka aerosola flakonā ir bīstamie atkritumi.

Patērētājiem paredzēta iepakojuma atkritumi

KiiltoClean Oy plastmasas iepakojums ir izgatavots no polietilēna (PE-HD 02), polipropēna (PP 05) vai polietilēntereftalāta (PET 01).

Tukšu plastmasas un kartona iepakojumu var pārstrādāt savākšanas punktos vai utilizēt kā enerģijas ražošanā izmantojamus atkritumus.

Aerosola flakoni vai zem spiediena esošs iepakojums tiek klasificēts kā bīstamie atkritumi. Neizlietotie aerosoli jānogādā bīstamo atkritumu savākšanas punktos.

Pilnīgi tukšu (nekas no tā neizdalās un neizsmidzinās) zem spiediena esošu metāla iepakojumu var nogādāt metāla savākšanas punktos.

Uzņēmumiem paredzēta iepakojuma atkritumi

KiiltoClean Oy plastmasas iepakojums ir izgatavots no polietilēna (PE-HD 02), polipropēna (PP 05) vai polietilēntereftalāta (PET 01).

Tukšu plastmasas un kartona iepakojumu var pārstrādāt savākšanas punktos vai utilizēt kā enerģijas ražošanā izmantojamus atkritumus.

Aerosola flakoni vai zem spiediena esošs iepakojums tiek klasificēts kā bīstamie atkritumi. Neizlietotie aerosoli jānogādā bīstamo atkritumu savākšanas punktos.

Pilnīgi tukšu (nekas no tā neizdalās un neizsmidzinās) zem spiediena esošu metāla iepakojumu var nogādāt metāla savākšanas punktos.

Tukši maisiņi tiek utilizēti kā enerģijas ražošanā izmantojami atkritumi vai jauktie atkritumi.

Metāla konteineri tiek atgriezti uzņēmumam KiiltoClean saskaņā ar paredzēto procedūru.

Uzņēmumiem ir ieteicams parakstīt atkritumu apsaimniekošanas līgumu ar vietējo operatoru, kas var sniegt norādījumus par pareizu utilizācijas vai pārstrādes metodi.

Uz dažu produktu iepakojuma vēl var atrast īpašu KiiltoClean marķējumu, kas attiecas uz tīrīšanas līdzekļa tipu un iepakojuma materiālu. Iepriekš minētie norādījumi attiecas uz visiem produktiem neatkarīgi no to marķējuma.

  • P1, P2, P3 = tīrīšanas līdzeklis uz ūdens bāzes
  • DI = dispersijas vasks grīdu pārklāšanai
  • LI = šķīdinātājs
  • M = plastmasa
  • K = kartons
  • Me = metāls
Bonsky