Checklist

 • You can add products to your checklist.

By emailing the checklist to yourself, you will receive the Product Brochure and Safety Data Sheet to your inbox in PDF format.

SubmitPrint

Paziņojums par konfidencialitāti

Īsumā par datu konfidencialitāti

Visi Kiilto Family grupas uzņēmumi ir apņēmušies aizsargāt jūsu privātumu un apstrādāt jūsu personas datus saskaņā ar attiecīgajiem datu aizsardzības tiesību aktiem un datu apstrādes praksi.

Kiilto Family grupa apkopo un izmanto jūsu personas datus (piemēram, vārdu, uzvārdu, e-pasta adresi un tālruņa numuru) dažādiem nolūkiem, tostarp, piemēram, lai sniegtu jums pakalpojumus un uzlabotu jums piedāvātās iespējas.

Šajā paziņojumā par konfidencialitāti sniegts pārskats par to, kā Kiilto Family grupa apstrādā personas datus. Mēs sniegsim jums informāciju par to, kā jūsu personas dati tiek izmantoti dažādos gadījumos, tostarp mārketinga nolūkos, jums piesakoties vakancei Kiilto Family grupas uzņēmumā, parakstot līgumu ar Kiilto Family grupas uzņēmumu un apmeklējot mūsu grupas tīmekļa vietnes (“tīmekļa vietne”).

Paziņojuma par konfidencialitāti saturs.

Kāpēc mēs apstrādājam jūsu personas datus?

Kāda veida datus par jums mēs apkopojam?

Kā mēs izmantojam jūsu personas datus?

Vai mēs koplietojam jūsu personas datus ar citām personām?

Cik ilgi mēs glabājam jūsu personas datus?

Kas ir sīkfaili, un kā tie tiek izmantoti šajā tīmekļa vietnē?

Kā mēs aizsargājam jūsu personas datus?

Kādas ir jūsu tiesības attiecībā uz personas datu apstrādi?

Kas jums ir jāzina, pirms noklikšķināt uz saitēm uz trešo pušu tīmekļa vietnēm?

Vai šis paziņojums par konfidencialitāti var tikt mainīts?

Kā sazināties ar mums?

Kāpēc mēs apstrādājam jūsu personas datus?

Mēs varam apkopot jūsu personas datus dažādiem nolūkiem. Konkrētu datu apstrāde sīkāk ir aprakstīta attiecīgajai jomai atbilstošajā paziņojumā par konfidencialitāti, piemēram, klientu un ieinteresēto personu paziņojumā par konfidencialitāti.

Vispārīgais datu apstrādes mērķis Kiilto Family grupā ir tiesību izmantošana attiecībā uz sadarbību ar jums vai pienākumu izpilde. Piemēram, ja esat klients, mēs apkopojam jūsu personas datus, lai sniegtu jums informāciju un pakalpojumus, nodrošinātu jums iespējas izmantot mūsu pakalpojumus un uzlabotu tās, uzturētu un attīstītu mūsu attiecības un sazinātos ar jums efektīvākā veidā.

Kāda veida datus par jums mēs apkopojam?

Personu datus mēs galvenokārt iegūstam no jums. Jūs varat mums sniegt informāciju, piemēram, sazinoties ar mums, sniedzot atsauksmes, piedaloties mūsu organizētā apmācībā, reģistrējoties kā mūsu pakalpojumu lietotājs, piesakoties darbā vai pasūtot mūsu biļetenus vai citus materiālus.

Vispārīgi mēs apkopojam tālāk norādītos datu tipus.

 • Identifikācijas informācija un kontaktinformācija, tostarp jūsu vārds, uzvārds, uzņēmums, e-pasta adrese un tālruņa numurs
 • Informācija par kontu, tostarp, saziņas līdzekļu iestatījumi, jūsu interese par mūsu produktiem un informācija par to, kā izmantojat Kiilto Family grupas produktus un pakalpojumus
 • Tehniskie dati, tostarp jūsu IP adrese

Lēmumu par to, vai vēlaties darīt mums zināmu informāciju par sevi, pieņemat jūs. Ja izlemjat neizpaust savu informāciju, mēs, iespējams, nevarēsim apstrādāt jūsu pieprasījumu, tostarp reģistrēt jūs kā lietotāju, skatīt jūsu pieteikumu vakancei vai nodrošināt jums produktus un pakalpojumus.

Nepieciešamības gadījumā mēs varam izmantot arī trešo pušu sīkfailus un līdzīgas tehnoloģijas. Papildinformāciju par sīkfailiem skatiet sadaļā “Kas ir sīkfaili, un kā tie tiek izmantoti šajā tīmekļa vietnē?”

Kā mēs izmantojam jūsu personas datus?

Tas, kā mēs izmantojam privāta rakstura datus, ir atkarīgs no nolūka, kādā tie sākotnēji tiek apkopoti. Lai sniegtu jums pārskatu par to, kā mēs apstrādājam personu datus, mēs esam tālāk norādījuši dažus piemērus. Papildinformāciju skatiet katrai jomai atbilstošajā paziņojumā par konfidencialitāti.

Vispārīgi mēs personu datus izmantojam katrā no tālāk norādītajām jomām.

 • Produktu un pakalpojumu pārdošana jums (jūsu darba devējam)
 • Produktu un pakalpojumu iegāde no jums (jūsu darba devēja)
 • Produktu piegāde un pakalpojumu sniegšana jums (jūsu darba devējam)
 • Klientu atbalsta nodrošināšana saistībā ar pārdotajiem produktiem vai pakalpojumiem
 • Pētījumu veikšana
 • Tīmekļa vietnes darbības nodrošināšana un optimizēšana
 • Mārketinga materiālu nosūtīšana
 • Piekļuves Kiilto Family grupas telpām aizsardzība un pārraudzība
 • Personāla atlase vai
 • Mūsu juridisko un līgumos noteikto pienākumu izpilde

Vai mēs koplietojam jūsu personas datus ar citām personām?

Mēs sadarbojamies ar trešajām pusēm, piemēram, pakalpojumu sniedzējiem, kas mūsu uzdevumā apkopo datus, glabā un apstrādā tos. Šādi pakalpojumu sniedzēji var apstrādāt jūsu personas datus tikai tādā apmērā, kādā tas ir nepieciešams mūsu pieprasītā pakalpojuma sniegšanai. Trešās puses nevar izmantot jūsu personas datus savu darbību reklamēšanai bez jūsu piekrišanas.

Lai aizsargātu jūsu konfidencialitāti, mēs pieprasām visiem saviem pakalpojumu sniedzējiem nodrošināt visu mūsu kopīgoto personu datu konfidencialitāti un atbilstošu drošību. Trešajām pusēm ir arī jāievēro datu apstrādes līgumu un piemērojamo datu aizsardzības tiesību aktu noteikumi.

Kiilto Family grupa var arī izpaust vai nodot jūsu personas datus uzņēmumiem Kiilto Family grupas ietvaros.
Vispārīgi jūsu personas dati netiks nodoti ārpus ES. Ja jūsu personas dati tiks nodoti ārpus ES, mēs vienmēr gādāsim par nodošanas drošību, nodrošinot, ka tā ir juridiski pamatota un ka tiek ievēroti visi noteikumi par datu nodošanu.

Cik ilgi mēs glabājam jūsu personas datus?

Mēs glabājam personu datus tikai tik ilgi, kamēr tas ir nepieciešams saistībā ar mūsu tiesībām un pienākumu izpildi attiecībā uz šādiem datiem. Tomēr šādas tiesības un pienākumi atšķiras atkarībā no apstrādāšana apstākļiem; papildu informāciju par glabāšanas termiņiem mēs sniedzam katrai jomai atbilstošajā paziņojumā par konfidencialitāti.

Personu dati tiks dzēsti vai anonimizēti, tiklīdz tie vairs nebūs nepieciešami.

Kas ir sīkfaili, un kā tie tiek izmantoti šajā tīmekļa vietnē?

Mēs šajā tīmekļa vietnē izmantojam sīkfailus, lai uzlabotu tīmekļa vietnes funkcionalitāti un vāktu informāciju par tīmekļa vietnes apmeklējumiem.

Sīkfaili ir nelieli faili, kas tiek saglabāti jūsu datora cietajā diskā un kurus tīmekļa vietne izmanto jūsu datora identificēšanai. Mēs varam izmantot sīkfailus, kas jūsu datorā tiek glabāti pastāvīgi (pastāvīgie sīkfaili), vai sīkfailus, kas tiek dzēsti pēc tam, kad aizverat tīmekļa pārlūkprogrammu (sesijas sīkfaili).

Sīkfaili mums palīdz apkopot datus, piemēram, datus par jūsu datoru, IP adresi, operētājsistēmu un tīmekļa pārlūkprogrammas tipu. Šādi dati parasti ietver informāciju, ko nevar izmantot ar konkrētu lietotāju saistītu datu identificēšanai. Tomēr, ja mūsu rīcībā ir jūsu personas dati, mēs tos varam saistīt ar informāciju, kas ir apkopota, izmantojot sīkfailus.

Ar sīkfailiem apkopotie dati tiek izmantoti statistiskiem un analītiskiem nolūkiem, tostarp statistikas datu ieguvei par tīmekļa vietnes lietošanu, pētījumu veikšanai nolūkā uzlabot tīmekļa vietnes un/vai Kiilto Family grupas citu produktu un pakalpojumu lietošanas iespējas, populāra tīmekļa vietnes satura noteikšanai un tīmekļa vietnes darba optimizēšanai.

Mūsu tīmekļa vietne izmanto trešo pušu instrumentus, kas, piemēram, ļauj izmantot līdzekļus satura kopīgošanai sociālajos tīklos un pētījumu veikšanai. Dažos gadījumos trešo pušu instrumenti var saglabāt sīkfailus jūsu datorā un izmantot pārraudzības tehnoloģijas jums piedāvāto iespēju personalizēšanai un mērķtiecīgām reklāmas kampaņām. Sīkāku informāciju par sīkfailu nodrošinātāju konfidencialitātes politikām skatīt attiecīgajos paziņojumos par konfidencialitāti.

Jūs varat arī atspējot sīkfailus savas tīmekļa pārlūkprogrammas iestatījumos un izmantojot noteiktus līdzekļus. Tā kā jūsu tīmekļa programma, iespējams, pēc noklusējuma iespējo sīkfailus, iesakām pārskatīt jūsu tīmekļa pārlūkprogrammas iestatījumus, ja neesat drošs par to, vai tīmekļa vietnē tiek izmantoti sīkfaili. Tomēr ņemiet vērā, ka noteiktu tīmekļa vietnes daļu darbībai sīkfaili ir nepieciešami, lai tās darbotos. Ja jūs atspējosit sīkfailus savas tīmekļa pārlūkprogrammas iestatījumos, jūs, iespējams, nevarēsit izmantot šādas tīmekļa vietnes daļas.

Kā mēs aizsargājam jūsu personas datus?

Kiilto Family grupa aizsargā jebkurus tās rīcībā esošos personu datus atbilstoši vadlīnijām, metodēm un piesardzības pasākumiem, kas ierobežo trešo personu piekļuvi datiem. Mēs arī ierobežojam piekļuvi personu datiem saviem darbiniekiem un pakalpojumu sniedzējiem: piekļuve šādiem personu datiem ir tikai tām personām, kurām to izmantošana ir nepieciešama savu pienākumu izpildei.

Kādas ir jūsu tiesības attiecībā uz personas datu apstrādi?

Jums ir tiesības pārskatīt visus personas datus, ko esam apkopojuši par jums, un pieprasīt mums noņemt vai labot nepareizus, nevajadzīgus, nepilnīgus vai novecojušus personas datus. Jums arī ir tiesības atteikties no tiešā mārketinga vai atsaukt savu piekrišanu.

Jūs varat izmantot iepriekš minētās tiesības un/vai izteikt savas bažas par jūsu personas datu izmantošanu, sazinoties ar mums. Jūs varat atrast mūsu kontaktinformāciju tālāk sadaļā “Kā sazināties ar mums?” un katrai jomai atbilstošajos paziņojumos par konfidencialitāti.

Mēs centīsimies pēc iespējas labāk atbildēt uz jautājumiem par jūsu personas datu apstrādi, kas jums varētu rasties. Taču, ja neesat apmierināts ar mūsu atbildēm vai pasākumiem, jūs vienmēr varat sazināties ar datu aizsardzības tiesībsargu attiecīgajā valstī.

Kas jums ir jāzina, pirms noklikšķināt uz saitēm uz trešo pušu tīmekļa vietnēm?

Tīmekļa vietnē var būt saites uz trešo pušu tīmekļa vietnēm. Ņemiet vērā, ka Kiilto Family grupa neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu tīmekļa vietņu datu politikām vai saturu. Šis paziņojums par konfidencialitāti attiecas tikai uz mūsu tīmekļa vietnēm. Lūdzu, izlasiet to tīmekļa vietņu paziņojumus par konfidencialitāti, kurām piekļūstat.

Vai šis paziņojums par konfidencialitāti var tikt mainīts?

Mēs varam atjaunināt šo paziņojumu par konfidencialitāti jebkurā laikā, neinformējot par to. Aktuālā paziņojuma par konfidencialitāti redakcija vienmēr būs atrodama šajā tīmekļa vietnē.

Mēs iesakām jums laiku pa laikam izlasīt šo paziņojumu par konfidencialitāti, lai būtu informēts par tajā veiktajām izmaiņām.

Kā sazināties ar mums?

Ja jums ir jautājumi vai pieprasījumi par paziņojumu par konfidencialitāti vai saviem personas datiem, kas atrodas Kiilto Family grupas rīcībā, sazinieties ar mums, sūtot ziņojumu uz e-pasta adresi:privacy(a)kiilto.com

Šis paziņojums par konfidencialitāti pēdējoreiz tika atjaunināts 15.05.2018.

Bonsky