Checklist

  • You can add products to your checklist.

By emailing the checklist to yourself, you will receive the Product Brochure and Safety Data Sheet to your inbox in PDF format.

SubmitPrint

Rīcības kodekss

Savas uzņēmējdarbības ietvaros mēs esam apņēmušies nodrošināt profesionālo godprātību, novērst korupciju un darboties saskaņā ar tiesību aktiem un vadlīnijām, kas saistītas ar mūsu darbību. Mēs pieprasām, lai mūsu apakšuzņēmēji un piegādātāji darbotos saskaņā ar KiiltoClean Piegādātāju rīcības kodeksu, kurā sniegtas norādes par atbilstību tiesību aktiem, kukuļošanas novēršanu, labu uzņēmējdarbības praksi un citiem jautājumiem.

KiiltoClean Oy Code of Conduct

Bonsky