Förpackningen uppmuntrar till miljöansvar

Det är viktigt att produktens förpackning belastar miljön så litat som möjligt under hela dess livscykel. Förpackningsmaterialet har en stor inverkan på en produkts kolfotspår.

På Kiilto strävar man efter att i allt större utsträckning utnyttja förnybara material och återvinningsmaterial. I Kiiltos fabrik i Lembois (Lempäälä) är över hälften av förpackningarna antingen möjliga att återanvända eller tillverkade av återvunnet eller förnybart material. Inom produktutvecklingen satsar man hårt på kontinuerlig kartläggning, utvärdering och val av miljövänliga förpackningsformer. Gröna förpackningar, val av material och logistiken är också en del av Kiiltos Löfte till miljön.

Forskning behövs för val av lämpliga förpackningsmaterial

På Kiilto forskas oavbrutet om vilka förpackningsmaterial som kan tas i bruk. Förpackningen måste tåla de olika egenskaperna hos produkten såsom långvarig förvaring och pH-värde. Forsknings-, utvecklings- och innovationsdirektör Oili Kallatsa påminner om att returplastens egenskaper kan avvika från egenskaperna hos en nytillverkad plast. Ibruktagande av returplastförpackningar av olika kvalitet kräver tester.

– Ett resultat av den här testverksamheten var de nyligen lanserade förpackningarna som innehåller returplast i Kiilto Natura -serien. Natura-serien som är avsedd för proffsstädning är annars också som helhet ett gott exempel på miljöinriktad produktutveckling, eftersom produkterna i serien är tillverkade av växtbaserade, det vill säga förnybara och biologiskt nedbrytbara, råvaror.

Förpackningsmärkningarna vägleder

Kiilto vill uppmuntra kunderna att återvinna produktförpackningarna efter användningen. Förutom att en stor del av förpackningarna redan är fullt återvinningsbara, är många produkter försedda med materialmärkningar, som informerar om materialet i förpackningens olika delar. Till exempel om flaskan är av HDPE och proppen av PP.

Syftet med förpackningsmärkningarna är att jämsides med återvinningsdirektiven uppmana till att använda produkten miljövänligt.

– Förpackningsmärkningarna ger bland annat råd om korrekt dosering. Dessutom är det viktigt att för exempelvis tvättmedel ge anvisningar i vilka temperaturer produkten fungerar. Tvättemperaturen är viktig med tanke på miljöpåverkan under produktens hela livscykel, klarlägger Kallatsa.
Dela denna sida