Bansmörjmedlen F 65 Slidy och F 67 Silcon har beviljats NSF-symbolen

Det internationella NSF-certifikatet beviljas för produkter, vars råämnen är FDA-godkända och för vilka NSF International har genom undersökningar fastställt att produkten lämpar sig för objekt inom livsmedelsindustrin. Dessa produkter har tillstånd att använda NSF-symbolen.

F 65 Slidy - Silikonbaserat bansmörjmedel

För automatisk smörjning av transportbanor inom livsmedelsindustrin via ett centraliserat bansmörjsystem.

Lämpar sig för smörjning av transportbanor:

  • i mejerier (kartongförpackningar)
  • i dryckesindustrin (kartonger, plastflaskor)
  • i bryggerier (burkar, då man använder plastlameller).

F 67 Silcon - Silikonbaserat smörjmedel för transportbanor

Smörjning av transportbanor inom dryckesindustrin (plast, stål, teflon) via ett centraliserat bansmörjningssystem.

Lämpar sig för smörjning av transportbanor:

  • i mejerier (kartongförpackningar)
  • i dryckesindustrin (kartonger, plastflaskor, även engångsplastflaskor)
  • transportbanor för gallervagnar, undervagnar och lådor.

Du hittar mer detaljerade produktdata och säkerhetsdatablad genom att klicka på produktnamnet. Du kan se hela vårt produktsortiment här.

Vill du ha mer information om våra lösningar för livsmedelsindustrin? Kontakta våra experter!

Dela denna sida