Ny AirDes®-tjänst för luft- och ytdesinfektion

KiiltoClean har utökat sortimentet med en ny tjänst, AirDes®-desinfektion. I AirDes®-tjänsten utför vår samarbetspartner torrångning av lokalerna utan att kunden själv behöver köpa utrustningen. KiiltoClean sköter om processen hela vägen från behovskartläggning.

AirDes®-desinfektion utförs genom torrångning med väteperoxid, vilket är en bevisat effektiv metod för omfattande yt- och luftdesinfektion. Metoden är trygg att använda och avsedd till exempel för sjukhus och livsmedelslokaler. Metodens effekt kan enkelt mätas med analysremsor.

Desinfektionsutrustningen finns i två olika storlekar, Nocospray 2 för mindre objekt och lokaler (t.ex. förpackningsmaskin) och Nocomax Easy för större lokaler, upp till 20 000 m3. Utrustningarna är enkla att använda och kan tidsstyras. Lokalen som desinficeras kan användas direkt efter behandlingen.

Vill du ha mer information om tjänsten? Kontakta våra experter!

Läs om hur väteperoxidtorrångning har snabbat upp och underlättat desinficeringsprocessen i vår kund Valio Suonenjokis produktionsanläggning: Finlands största syltfabrik desinficerar nu endast vid behov

Dela denna sida