Rent Grip, bättre Swing – den nya golfsäsongsprodukten Kiilto CleanGrip rengör klubbans handtag effektivt

KiiltoClean har tillverkat ett begränsat parti av säsongsprodukten för rengöring av greppet på golfklubbor. Kiilto CleanGrip är ett bruksklart rengöringsmedel med stabiliserad väteperoxid som verksamt ämne. Det avlägsnar orenheter som stör greppets naturliga egenskaper så att känslan i greppet förbättras. Med ett rent grepp uppnås en optimal kontakt till golfklubban och därmed får man en effektivare swing. Till skillnad från motsvarande tvålbaserade produkter så lämnar Kiilto CleanGrip inga som helst rester.

Egenskaperna hos golfklubbans handtag eller grepp påverkar starkt hur kontakten till klubban är under spel. Golfslaget dvs. swingen ska göras med ett tillräckligt lätt grepp: kramar man klubban för hårt blir tekniken stel och långsam. Bakom en fullkomlig swing ligger dock inte bara skicklighet som uppnås genom träning. Klubbans lämplighet och dess skick påverkar också slaget. Under spelet överför händerna smuts och fett till greppet, vilket med tiden impregnerar gummihandtaget och gör det hårt. Greppets orenheter påverkar märkbart taget om klubban och därigenom spelresultatet.

Experter på renhet hittade en bättre lösning som ersättning för tvåltvätt av greppet

När Mikko Eskola, långvarig golfentusiast och exportutvecklingschef hos KiiltoClean, letade efter anvisningar på webben för grundlig rengöring av grepp såg han snart ett problem.

”Greppet tvättas ofta med tvålbaserade medel, något som i själva verket kan försämra ett redan dåligt grepp. En tvållösning lämnar lätt rester på greppets yta så att smuts, fett och bakterier fastnar ännu bättre. Tvåltvätt kan alltså försämra de problem som greppet redan har. Jag behövde en bättre lösning som skulle återställa greppets yta till ett idealt skick,” säger Eskola.

Mikko Eskola är KiiltoCleans exportutvecklingschef och golfentusiast sedan länge.

Så föddes tanken om ett rengöringsmedel för grepp som inte lämnar några rester. Eskola föreslog idén för de ansvariga inom KiiltoCleans produktutveckling och man fattade ett beslut om att prova om man kan utveckla ett lämpligare rengöringsmedel för ändamålet. Snart inleddes tester om hur ingredienserna i Kiilto CleanGrip påverkar det vanligaste materialet i grepp, det vill säga gummi. Efter positiva försök var säsongsprodukten klar.

Det är snabbt, lätt och säkert att använda produkten som inte lämnar några rester

Kiilto CleanGrip tillverkas av stabiliserad väteperoxid, som effektivt rengör orenheter och biofilm som bildats på ytan. Väteperoxid bryts snabbt ner till vatten och syre så att inga rester lämnas på den yta som rengörs.

Behandlingen med Kiilto CleanGrip är enkel att utföra. Lösningen kan bres ut direkt på golfklubbans grepp, borstas lätt över ytan med till exempel en tandborste och får verka cirka 10–15 sekunder. Efter att greppet torkats av med en torr mikrofiberduk är klubban klar för spel. Kiilto CleanGrip är verkligen drygt, eftersom golfklubbans grepp bara behöver rengöras några gånger under säsongen. Den räcker för att bibehålla greppet under hela säsongen och förbättrar det egna spelet.

”Man ska dock komma ihåg att ett grepp inte håller i evighet. Livslängden påverkas förutom av regelbunden rengöring också av bland annat förvaringssätt och nötning under användning. Med Kiilto CleanGrip kan man öka livslängden och se till att greppet håller sig optimalt så länge som möjligt”, förtydligar Eskola.

Läs mer om Kiilto CleanGrip här

Säsongsprodukten finns i begränsat antal

Kiilto CleanGrip har tillverkats i ett begränsat parti för golfsäsongen i Finland. För våra återförsäljare finns ett kampanjställe som hjälper till att placera produkten väl synligt i butiken. Kontakta gärna våra rengörings- och hygienexperter för ytterligare information om Kiilto CleanGrip samt tillgång.

Kiilto CleanGrip kommer att säljas i välsorterade specialbutiker. Mer information får du från din närmaste återförsäljare!

Dela denna sida