Checklist

  • You can add products to your checklist.

By emailing the checklist to yourself, you will receive the Product Brochure and Safety Data Sheet to your inbox in PDF format.

SubmitPrint

Ansvarsfullt

KiiltoClean rapporterar om sitt företagsansvar vart tredje år i rapporten Vårt ansvar. På den här sidan finns avsnitt från den senaste Vårt ansvar-företagsansvarsrapporten och kompletterande aktuell information om hur vårt företag tar ansvar.

KiiltoClean har sex ansvarsgrupper som har till uppgift att utveckla företagsansvarsverksamheten. Gruppernas sammansättning säkerställer att verksamheten täcker alla segment. Grupperna identifierar utvecklingsmålen, sätter upp mål för sina egna verksamhetsområden, upprättar planer för att uppnå målen samt samlar in och rapporterar avtalade indikatorer. Ansvarsgruppernas verksamhet överlappar med Responsible Care-verksamheten och principerna för den.

Ansvarsgrupperna leds av QEHS-styrgruppen (kvalitet, miljö, hälsa och säkerhet) som består av ansvarsgruppernas ordförande och ledningsgrupp. Ledningsgruppen informerar styrelsen om viktiga ärenden som hör till företagsansvaret. KiiltoClean följer väsentliga aspekter och analyserar resultaten från det föregående året med hjälp av indikatorerna, interna auditioner, ledningens syneförrättningar, processgranskningar, riskanalyser och avvikelserapporter.

Med dessa förfaranden säkerställer man att man har identifierat de väsentliga aspekterna inom KiiltoCleans samhällsansvar och att de övervakas samt beaktas i strategier, beslut och mål.

Dela denna sida
Bonsky