Checklist

  • You can add products to your checklist.

By emailing the checklist to yourself, you will receive the Product Brochure and Safety Data Sheet to your inbox in PDF format.

SubmitPrint

Ansvarsfull affärsverksamhet

Kärnan i KiiltoCleans affärsverksamhet är att producera lösningar för kunderna behov och målet är att alltid vara kundens bästa partner. Ansvarsfull affärsverksamhet innebär att man tar hand om verksamhetsmiljön och producerar mervärde för alla intressegrupper. Det betyder långsiktigt agerande, tillförlitlighet och hållbar hantering av produkterna och verksamheten.

Nyckelordet är totalkvalitet. Detta innefattar, förutom produktkvaliteten, alla strategiska och operativa processer med anknytning till produkterna, personalen, övriga interna funktioner samt till externa intressegruppsrelationer och funktioner. Beaktandet av miljön, hälsan och säkerheten samt andra dimensioner som ingår i företagsansvaret är en oskiljaktig del av totalkvaliteten.

Totalkvaliteten övervakas med hjälp av kvalitets-, miljö- och säkerhetsledningssystem som är baserade på standarder och genom ansvarsprogram. Totalkvaliteten med alla de element som ingår i den konkretiseras i de årliga strategierna, målen och verksamhetsprogrammen för varje affärsverksamhetsenhet och avdelning. Grundtanken är, enligt principen för delat värde, en heltäckande förbättring av kvaliteten såväl i företagen som i deras intressegrupper. KiiltoClean deltar aktivt i verksamhet för utveckling av branschen, förutspår kommande ändringar i lagstiftningen och förordningar och medverkar i expert- och myndighetssamarbetet i den egna branschen och i kundernas branscher.

Grundpelaren för ansvarstagandet är att man i verksamheten följer alla lagar och regelverk och respekterar internationella avtal och handlingar med koppling till verksamheten. I KiiltoClean innefattar ansvarstagandet även en strävan efter en verksamhet som överskrider lagstiftningens krav och är banbrytande och exemplarisk samt partnerskap, vars mål är ett gemensamt väl.

Dela denna sida
Bonsky