Checklist

  • You can add products to your checklist.

By emailing the checklist to yourself, you will receive the Product Brochure and Safety Data Sheet to your inbox in PDF format.

SubmitPrint

Etiska verksamhetsprinciper

I vår affärsverksamhet förbinder vi oss till ärlighet, antikorruption och iakttagande av lagar, myndighetsföreskrifter och -anvisningar relaterade till vår verksamhet. Vi förutsätter att våra underleverantörer och leverantörer iakttar KiiltoCleans etiska verksamhetsanvisningar (Supplier Code of Conduct) som innehåller riktlinjer för bland annat iakttagande av lagstiftning, mutor och god affärssed.

KiiltoClean Oy Code of Conduct

Dela denna sida
Bonsky