Checklist

  • You can add products to your checklist.

By emailing the checklist to yourself, you will receive the Product Brochure and Safety Data Sheet to your inbox in PDF format.

SubmitPrint

KiiltoCleans verksamhetspolicy

KiiltoCleans mission är ”Välbefinnande från renhet” och våra verksamhetsprinciper som styr genomförandet av missionen är följande:

  • Att tillgodose kundernas behov
  • Vilja att skapa resultat och framgång
  • Ansvarsfullt nu och i framtiden
  • Vilja att förnyas och utvecklas
  • Arbete tillsammans och uppskattning av/respekt för andra

Vi utvecklar våra produkter, produktionsprocesser och verksamhetssätt genom att tillämpa den ur både tekniska och ekonomiska perspektivet bästa tillgängliga tekniken och sakkunskapen. Vi förbinder oss till att förutse, minska och förebygga de skadeverkningar som vår verksamhet, våra produkter och våra tjänster kan ha för miljön eller hälsan. Vårt mål är att för egen del förebygga miljöförorening och skador samt försämring av hälsan på grund av arbetet.

KiiltoClean sätter årligen upp mål för de miljö-, arbetshälso- och säkerhetsaspekter som identifierats som viktigast och följer upp uppnåendet av målen.

Prioriterade områden i fråga om miljökonsekvenserna är material- och energieffektiviteten. Kemikaliesäkerhet, olycksfrekvens och sjukfrånvaro är centrala aspekter i fråga om arbetshälsa och säkerhet. KiiltoClean följer den gällande miljölagstiftningen samt arbets-, hälso- och säkerhetslagstiftningen samt andra förordningar och krav som tillämpas på vår verksamhet.

Vi kommunicerar intensivt med varuleverantörerna, kunderna, olika organisationer inom kemiindustrin och med myndigheter.

Vi främjar personalens åtagande för förbättring av kvaliteten, miljövården och arbetssäkerheten genom utbildning, satsningar på trygga verksamhetssätt och verksamheten i ansvarsgrupperna. Ett ansvarsfullt beaktande av miljön och arbetshälsan är ett naturligt och dagligt arbetssätt för hela personalen.

Vår verksamhetspolicy är offentlig och bindande för hela personalen. Vi förutsätter även att våra råvaruleverantörer och andra samarbetspartner följer samma principer.

Dela denna sida
Bonsky