Checklist

  • You can add products to your checklist.

By emailing the checklist to yourself, you will receive the Product Brochure and Safety Data Sheet to your inbox in PDF format.

SubmitPrint

Nyckeltal

Ambitionerna och målen för KiiltoClean Oy:s företagsansvar härleds från uppföljningen av indikatorerna enligt det certifierade kvalitetsledningssystemet.

Miljö- och produktsäkerhet

KiiltoClean Oy:s materialflöden 2012–2016 (produktionsanläggningarna i Åbo och Hankasalmi)

Produkter

Målet för miljö- och produktsäkerheten: Att försäljningsandelen av Svanenmärkta produkter hålls på den nuvarande nivån.

För de två viktigaste produktgrupperna följs också den volymbaserade försäljningsandelen av Svanenmärkta produkter av produktgruppernas totala försäljning.

Energiförbrukning

Målet för miljö- och produktsäkerheten: Att effektivisera energiförbrukningen.

Vattenförbrukning

Målet för miljö- och produktsäkerheten: Att minska avfallsvattnets andel av den totala vattenförbrukningen och att effektivisera vattenförbrukningen.

Avfall

Målet för miljö- och produktsäkerheten: Att minska avfallsmängden.

Övriga nyckeltal med anknytning till miljö- och produktsäkerheten

Personal och arbetsförhållanden

Olycksfall på arbetet

Arbetshälsa

Mål: Att främja arbetshälsan.

Kiilto Family-koncernen bytte leverantör av personalundersökning år 2014, och därmed är värdena inte jämförbara sinsemellan. Dessutom har nyckeltalet ändrat form.

Certifiering för en aktiv arbetsplats

Mål: Förbättra resultatet i certifieringen för en aktiv arbetsplats jämfört med det föregående resultatet. Certifieringen görs vartannat år.

Dela denna sida
Bonsky