Checklist

  • You can add products to your checklist.

By emailing the checklist to yourself, you will receive the Product Brochure and Safety Data Sheet to your inbox in PDF format.

SubmitPrint

REACH och kemikalielagstiftningen

Kemikalielagstiftningen anger strikta ramar för KiiltoCleans verksamhet och ändringar i lagstiftningen gällande kemikalier såsom tillståndsplikt och eventuella förbud följs noga. Det är viktigt att ha framförhållning för att kunna hålla produkterna och deras märkningar och säkerhetsdatabladen uppdaterade.

Ett viktigt verktyg för lagstiftningen för kemiindustrin är REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals), alltså EU-förordningen om registrering och utvärdering av kemikalier samt om tillståndsförfaranden. Som vidareförädlare av kemikalier ska KiiltoClean säkerställa att leverantörerna har registrerat de råämnen som används i Europeiska kemikaliemyndighetens sameuropeiska register. Till anmälan till registret hör en riskanalys av farliga egenskaper hos ämnena och av riskerna vid användningen och angivelse av påskrifter som handleder i trygg användning.

Dela denna sida
Bonsky