Checklist

  • You can add products to your checklist.

By emailing the checklist to yourself, you will receive the Product Brochure and Safety Data Sheet to your inbox in PDF format.

SubmitPrint

KiiltoClean Oy

KiiltoClean Oy är en del av Kiilto Family-koncernen och den ledande finländska leverantören av hygien- och renlighetslösningar. Vår verksamhet styrs av vår viktigaste intressegrupp, kunderna. Det nära samarbetet med kunderna siktar till gemensam framgång där en hög kvalitet förenas med gedigen säkerhet för användaren och miljön. Slutresultatet är en tekniskt, kvalitetsmässigt och ekologiskt hållbar och konkurrenskraftig helhetslösning.

Våra kundrelationer är baserade på tillit och partnerskap och denna välfungerande samarbetsmodell skapar goda förutsättningar för kunderna för att uppnå sina affärsmål och mål för företagsansvaret.

Bolaget

Officiellt registrerat bolagsnamn
KiiltoClean Oy

Verkställande direktör Kari Laakso
FO-nummer 1799926-0

Registrerad företagsadress
KiiltoClean Oy, Tengströmsgatan 6, 20360 Åbo

KiiltoClean Oy:s logotyper, företagsbilder, produktbilder, filmklipp, broschyrer och kataloger finns i Materialbanken. Välbekanta varumärken är Kiilto, Serto, Erisan, Aisti och Linna.OMSÄTTNING

underkoncern/2017

56,2 MN €


PERSONAL

290


VERKSAMHETSSTÄLLEN I OLIKA LÄNDER

5


LÄNDER MED FÖRSÄLJNING

18


Dela denna sida
Bonsky