Checklist

  • You can add products to your checklist.

By emailing the checklist to yourself, you will receive the Product Brochure and Safety Data Sheet to your inbox in PDF format.

SubmitPrint

Med grund i finländsk produktutveckling

KiiltoCleans forskning och produktutveckling utförs i Finland.

Som ett företag med lokal anknytning vet vi hur man beaktar de nordliga förhållandena samt kundernas behov och förväntningar i utvecklingen av våra produkter. För att kunna tillgodose specifika regionala krav har vi också ett långvarigt produktutvecklingssamarbete med våra professionella kunder i olika länder.

Också i tillverkningen tar vid stöd av finländskt kunnande. Våra produkter utvecklas och tillverkas i våra fabriker i Åbo och Hankasalmi, ansvarsfullt och med omsorg om människor och miljö.

Vi gör ansvarsfulla val vid utvecklingen och tillverkningen av produkterna och beaktar även miljön för att kunna trygga så bra verksamhetsmöjligheter för kommande generationer som möjligt. Utgångspunkten för hållbar utveckling är att skapa bättre förutsättningar för det globala ekosystemets framtid och välfärd.

Den långa historien ger erfarenhet

År 2019 fyller Kiilto Family 100 år och tvättmedel har vi tillverkat redan i över sex decennier. Våra första renhetskemikalier uppstod redan 1953 för det finländska jordbrukets behov. Våra höga krav på forsknings- och utvecklingsarbetet och i tillverkningen är principen som vi följer även idag.

Ursprungsmärket Nyckelflaggan övervakas av Förbundet för Finländskt Arbete och hjälper att välja ett finländskt alternativ.

Dela denna sida
Bonsky