Checklist

  • You can add products to your checklist.

By emailing the checklist to yourself, you will receive the Product Brochure and Safety Data Sheet to your inbox in PDF format.

SubmitPrint

Miljö och säkerhet

Vi tar ansvar för människorna och miljön genom att se till att göra ansvarsfulla val samt ta ansvar för miljön och säkerheten under produktens hela livscykel.

Vår verksamhet är certifierad och KiiltoClean har beviljats följande certifikat:

  • Kvalitetsledningssystem ISO 9001
  • Miljöledningssystem ISO 14001
  • ISO 13485 för medicintekniska produkter
  • Ledningssystem för arbetsmiljö ISO 45001

KiiltoClean har även bundit sig att följa de allmänna principerna för och instruktionerna enligt Responsible Care – Ansvar för morgondagen, kemiindustrins internationella program för säkerhet, hälsa och miljö. Företaget kontrollerar miljökonsekvenserna från sin verksamhet, till exempel utsläppen samt förbrukningen av vatten och energi, i enlighet med programmet. Företaget arbetar också, i enlighet med principerna för RC-programmet, ständigt för att förbättra produkt- och arbetssäkerheten, arbetshälsan i arbetsgemenskapen samt öppen interaktion och öppet samarbete.

Dela denna sida
Bonsky