Checklist

 • You can add products to your checklist.

By emailing the checklist to yourself, you will receive the Product Brochure and Safety Data Sheet to your inbox in PDF format.

SubmitPrint

Förklaring om sekretess

Kort om datasekretess

Alla företag i Kiilto Family-gruppen åtar sig att skydda din sekretess och behandla dina personuppgifter i enlighet med relevant dataskyddslagstiftning och god behandlingspraxis.

Kiilto Family-gruppen samlar in och använder dina personuppgifter (t.ex. namn, e-postadress och telefonnummer) för olika ändamål, bland annat för att erbjuda dig våra tjänster och förbättra din kundupplevelse.

Denna förklaring om sekretess ger en översikt över hur personuppgifter behandlas av Kiilto Family-gruppen. Vi ger dig information om hur dina personuppgifter används i olika situationer, inklusive marknadsföring, när du söker jobb hos ett företag i Kiilto Family-gruppen, när du skriver under ett avtal med ett företag i Kiilto Family-gruppen och när du besöker en av vår grupps webbplatser (“webbplats”).

Innehåll i förklaringen om sekretess.

Varför behandlar vi dina personuppgifter?

Vad för slags uppgifter samlar vi in från dig?

Hur använder vi dina personuppgifter?

Delar vi dina personuppgifter med andra?

Hur länge behåller vi dina personuppgifter?

Vad är cookies och hur används de på denna webbplats?

Hur skyddar vi dina personuppgifter?

Vilka är dina rättigheter när det gäller behandling av dina personuppgifter?

Vad behöver du veta innan du klickar på länkar till tredje parts webbplatser?

Kan denna förklaring om sekretess ändras?

Så kontaktar du oss?

Varför behandlar vi dina personuppgifter?

Vi kan samla in dina personuppgifter för olika syften. Specifik databehandling beskrivs i detalj i ämnesspecifika förklaringar om sekretess, t.ex. förklaringen om sekretess för kunder och intressenter.

Det allmänna syftet för databehandling i Kiilto Family-gruppen är att utöva våra rättigheter gentemot dig eller att fullgöra våra förpliktelser. Om du är kund samlar vi t.ex. in dina personuppgifter för att kunna ge dig information och tjänster, för att utveckla och förbättra din kundupplevelse, för att bibehålla och utveckla vår relation till dig och för att kommunicera med dig på ett mer effektivt sätt.

Vad för slags uppgifter samlar vi in från dig?

Vi samlar främst in personuppgifter direkt från dig. Du kan t.ex. ge oss information genom att kontakta oss, lämna feedback, delta i utbildningar som organiseras av oss, registrera dig som användare av våra tjänster, söka ett jobb eller beställa våra nyhetsbrev eller annat material.

I allmänhet samlar vi in följande typer av uppgifter:

 • identifierings- och kontaktuppgifter, bl.a. ditt namn, företag, e-postadress och telefonnummer
 • information om kontot, inklusive kommunikationsinställningar, ditt intresse för våra produkter och din användning av Kiilto Family-gruppens produkter och tjänster
 • tekniska uppgifter, bl.a. din IP-adress.

Det är du som avgör om du vill lämna din information till oss eller inte. Om du bestämmer dig för att inte lämna din information kanske vi inte kan utföra det du önskar, t.ex. registrera dig som användare, läsa din jobbansökan eller tillhandahålla våra produkter och tjänster till dig.

Vi kan också vid behov komma att använda tredje parts cookies och liknande teknik. För mer information om cookies, var god se ”Vad är cookies och hur används de på denna webbplats?”

Hur använder vi dina personuppgifter?

Hur vi använder dina privata uppgifter beror på i vilket syfte uppgifterna ursprungligen samlades in. För att ge dig en översikt över hur vi behandlar personuppgifter har vi listat några exempel nedan. För detaljerad information, var god se de ämnesspecifika förklaringarna om sekretess.

I allmänhet använder vi främst dina personuppgifter:

 • för att sälja produkter och tjänster till dig (din arbetsgivare)
 • för att förvärva produkter och tjänster från dig (din arbetsgivare)
 • för att leverera produkter eller tjänster till dig (din arbetsgivare)
 • för att erbjuda kundsupport för sålda produkter eller tjänster
 • för att utföra undersökningar
 • för att säkerställa och optimera webbplatsens funktionalitet
 • för marknadsföringskommunikation
 • för att skydda och övervaka åtkomst till Kiilto Family-gruppens anläggningar
 • för rekrytering eller
 • för att fullgöra våra juridiska och kontraktsenliga förpliktelser.

Delar vi dina personuppgifter med andra?

Vi använder tredjepart, t.ex. tjänsteleverantörer, för insamling, lagring och behandling av personuppgifter å våra vägnar. Sådana tjänsteleverantörer får endast behandla dina personuppgifter i den utsträckning det är nödvändigt för att utföra den tjänst vi har begärt. Sådan part kan inte utan ditt samtycke använda dina personuppgifter till nytta för sin egen verksamhet.

För att värna din sekretess kräver vi att alla våra tjänsteleverantörer ska bibehålla konfidentialitet och adekvat säkerhet för alla personuppgifter vi delar med dem. Sådan part måste också följa alla överenskommelser om databehandling och tillämplig lagstiftning om datasekretess.Kiilto Family-gruppen kan också lämna ut eller överföra dina personuppgifter inom Kiilto Family-gruppen.


I allmänhet kommer dina personuppgifter inte att överföras till länder utanför EU. I de fall dina personuppgifter överförs till utlandet kommer vi alltid att säkerställa säkerheten i överföringen genom att tillse att en sådan överföring sker i enlighet med lagstiftningen och att alla föreskrifter om dataöverföring följs.

Hur länge behåller vi dina personuppgifter?

Vi kommer endast att behålla personuppgifter så länge som det är nödvändigt för att utöva våra rättigheter och fullgöra våra förpliktelser som hänför sig till sådana uppgifter. Eftersom dessa rättigheter och förpliktelser emellertid varierar mellan omständigheterna vid behandlingen, lämnar vi ytterligare information om kvarhållningstider i ämnesspecifika förklaringar om sekretess.

Alla personuppgifter raderas eller anonymiseras så fort de inte längre behövs.

Vad är cookies och hur används de på denna webbplats?

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra webbplatsens funktionalitet och för att samla in information om besök på webbplatsen.

Cookies är små filer som sparas på din dators hårddisk och som används av webbplatsen för att identifiera din dator. Vi kan antingen använda cookies som lagras permanent på din dator (permanenta cookies) eller cookies som försvinner när du stänger webbläsaren (sessionscookies).

Cookies hjälper oss att samla in uppgifter, t.ex. om din dator, IP-adress, operativsystem och typ av webbläsare. Sådana uppgifter innefattar normalt sett information som inte kan användas för att identifiera några uppgifter relaterade till en specifik användare. Men om vi har dina personuppgifter kan information som samlas in med cookies knytas till sådana uppgifter.

Uppgifter som samlas in med cookies används för statistik och analys, bl.a. för statistik om användningen av webbplatsen, för att göra undersökningar i syfte att förbättra användningen av webbplatsen och/eller Kiilto Family-gruppens andra produkter och tjänster, för att bestämma det mest populära innehållet på webbplatsen och för optimering av denna.

Vår webbplats använder tredje parts instrument som t.ex. gör det möjligt att utnyttja funktioner för att dela innehåll på sociala medier och genomföra undersökningar. I vissa fall kan sådana tredje parts instrument lagra cookies på din dator och använda övervakningsteknik för att göra din upplevelse mer personlig eller tillhandahålla målriktad annonsering. För detaljer om sekretesspolicyn hos dem som placerar ut cookies, var god se relevanta förklaringar om sekretess.

Du kan också inaktivera cookies med hjälp av inställningar och vissa andra funktioner hos din webbläsare. Eftersom din webbläsare som standard kan aktivera cookies rekommenderar vi dig att kontrollera din webbläsares inställningar om du är tveksam till användningen av cookies på webbplatsen. Observera emellertid att vissa delar av webbplatsen kräver användning av cookies för att fungera. Om du inaktiverar användningen av cookies i dina webbläsarinställningar kanske du inte kan använda dessa delar av webbplatsen.

Hur skyddar vi dina personuppgifter?

Kiilto Family-gruppen skyddar effektivt alla personuppgifter i sin ägo med riktlinjer, metoder och försiktighetsåtgärder som begränsar tredje parts åtkomst till uppgifterna. Vi begränsar även våra anställdas och tjänsteleverantörers åtkomst till personuppgifter. Endast de som behöver använda personuppgifter i utförandet av sitt arbete har åtkomst till sådana personuppgifter.

Vilka är dina rättigheter när det gäller behandling av dina personuppgifter?

Du har rätt att granska alla personuppgifter som vi samlat in om dig och att begära att vi avlägsnar eller korrigerar alla felaktiga, onödiga, ofullständiga eller föråldrade personuppgifter. Du har också rätt att vägra direktmarknadsföring eller återkalla ditt samtycke.

Du kan utöva ovan nämnda rättigheter och/eller uttrycka din oro över användningen av dina personuppgifter genom att kontakta oss. Du hittar våra kontaktuppgifter i avsnittet ”Så kontaktar du oss” nedan, och i ämnesspecifika förklaringar om sekretess.

Vi gör vårt bästa för att besvara alla frågor du kan ha om vår behandling av dina personuppgifter. Om du emellertid inte är nöjd med våra svar och åtgärder kan du alltid kontakta ditt lands dataskyddsombudsman.

Vad behöver du veta innan du klickar på länkar till tredje parts webbplatser?

Webbplatsen kan innehålla länkar till tredje parts webbplatser. Observera att Kiilto Family-gruppen inte är ansvarig för datapolicyer eller innehåll på sådana tredje parts webbplatser. Denna förklaring om sekretess gäller endast för våra egna webbplatser. Läs relevanta förklaringar om sekretess på alla webbplatser du besöker.

Kan denna förklaring om sekretess ändras?

Vi kan när som helst och utan särskilt meddelande uppdatera denna förklaring om sekretess. Gällande förklaring om sekretess kan alltid hittas på denna webbplats.

Vi rekommenderar att du då och då läser denna förklaring om sekretess för att hålla dig uppdaterad om eventuella förändringar.

Så kontaktar du oss?

Om du har några frågor eller krav gällande denna förklaring om sekretess eller några av dina personuppgifter i Kiilto Family-gruppens ägo, var god kontakta oss via e-post:privacy(a)kiilto.com

Denna förklaring om sekretess uppdaterades senast 15.05.2018

Dela denna sida
Bonsky