EN TRYGG OCH TILLFÖRLITLIG PARTNER SOM UTVECKLAS

Vårt mål är att hjälpa den finländska handeln att betjäna sina kunder, konsumenterna, så bra som möjligt.

I Kiiltos konsumentaffärsverksamhet är vårt mål att utveckla, tillverka och marknadsföra tillförlitliga produkter till finländska konsumenter som tagits fram för deras behov. Vi utvecklar och tillverkar våra produkter i Finland, tryggt och ansvarsfullt samt med omsorg om människor och miljö. Som en finländsk aktör känner vi till de lokala förhållandena och kraven som ställs på produkterna. I vårt omfattande sortiment finns såväl diskmedel som produkter för hemmet, tvättmedel och produkter för personlig hygien under sju olika varumärken.

Vårt mål är att hjälpa den finländska handeln att betjäna sina kunder, konsumenterna, så bra som möjligt. Målet för leveranssäkerhet för vårt logistikcenter i Reso är 100 procent, och detta är en hederssak för oss. Genom att säkra en obruten leveranskedja som håller hög kvalitet ända till butiken möjliggör vi en 100-procentig hylltillgänglighet. Vi vill också utveckla produkter och tjänster tillsammans med handeln för att kunna vara säkra på att den finländska konsumentens behov tillgodoses så bra som möjligt.

Genom att säkra en obruten leveranskedja som håller hög kvalitet ända till butiken möjliggör vi en 100-procentig hylltillgänglighet.

Vår finländska identitet ligger oss nära hjärtat

Vi utvecklar och tillverkar våra produkter i Finland, tryggt och ansvarsfullt samt med omsorg om människor och miljö. Som en finländsk aktör känner vi till kundernas behov i de finländska förhållandena. Vår egen produktutveckling reagerar snabbt på kundens behov, ändringar av lagstiftningen och teknologins utveckling. Den finländska produktionen minimerar verksamhetens ekologiska fotavtryck och ger en ökad leveranssäkerhet. Våra produkter tillverkas i våra produktionsanläggningar som finns i stadsdelen Räntämäki i Åbo och i byn Niemisjärvi i Hankasalmi.

Ansvarsfulla val under produktens hela livscykel

Omsorgen om miljön, säkerheten och människan är ett naturligt, dagligt inslag i vår verksamhet. Vårt miljö- och produktansvar täcker produkternas livscykel från produktutvecklingen till valet av råämnen och förpackningar, produktionen, distributionen, användningen samt kasseringen av förpackningar och produktrester. När produktionen sker nära kunden och råämnen och förpackningar väljs med omsorg, minimeras verksamhetens ekologiska fotavtryck.

Dela denna sida