MATERIALBANKEN

Kiiltos filmklipp, produktbilder, företagsbilder, logotyper, broschyrer och kataloger

KASSERINGSANVISNINGAR

Anvisningar om kassering och återvinning av produkt- och förpackningsavfall för både konsumenter och företag

FÖRPACKNINGSPÅSKRIFTER OCH VARNINGSSYMBOLER

Information om förpackningspåskrifterna och varningssymbolerna på Kiiltos produkter

PRODUKT- OCH SÄKERHETSDATABLAD

Här hittar du produktblad och säkerhetsdatablad för våra produkter