Checklist

  • You can add products to your checklist.

By emailing the checklist to yourself, you will receive the Product Brochure and Safety Data Sheet to your inbox in PDF format.

SubmitPrint

Förpackningspåskrifter

Förpackningspåskriften anger förutom bruksanvisningen, också vad produkten innehåller, dess ursprung och egenskaper samt hur produkten används och kasseras.

ALLERGISYMBOLEN

Allergisymbolen beviljas för produkter som tagits fram i samarbete med Allergi- och astmaförbundet och som inte innehåller parfym eller färgämnen.

NYCKELFLAGGAN

Ursprungsmärkningen Nyckelflaggan visar att produkten tillverkas eller tjänsten produceras i Finland och att graden av inhemskt ursprung är minst 50 procent.

SYMBOLEN FÖR BIOLOGISKT NEDBRYTBAR PRODUKT

Snabbt biologiskt nedbrytbara råämnen bryts ned till 60 procent i naturen på mindre än 28 dagar.

CE-MÄRKNING

CE-märkningen beviljas för sjukhushygienartiklar som är tillverkade enligt EU-direktivet om medicinsk utrustning. För en del produkter krävs bedömning av kravenlighet, vilket utförs av ett opartiskt anmält organ (eng. Notified Body), varvid numret på detta organ anges under CE-märkningen.

SVANENMÄRKET

Den nordiska miljömärkningen Svanenmärket beviljas för produkter, som uppfyller strikta miljökrav. I kriterierna för Svanenmärket beaktas miljökonsekvenserna under produktens hela livslängd.

KIILTO TURVA

Kiilto Turva-märket anger att produkten innehåller ett bitterämne som förhindrar att produkten sväljs. Bitterämnet ökar användarnas säkerhet speciellt i barnfamiljer.

M1 KLASSIFICERINGEN

M1-klassificeringen anger att produkten är lågemitterande och målet är att främja produktutvecklingen av mer lågemitterande material och på så sätt förbättra inomhusluften i byggnader.

NATURA

Produkterna i Kiiltos nya serie Natura är tillverkade av vegetabiliska, alltså förnybara och biologiskt nedbrytbara, råämnen. Råämnena som används i produkterna är ansvarsfullt producerade. Råämnena för produkterna och förpackningarna cirkulerar i sina egna kretsloppskedjor.

NSF

NSF-certifikatet beviljas för produkter, vars sammansättning av råämnen har konstaterats lämpa sig för användning inom livsmedelsindustrin.

Dela denna sida
Bonsky