Checklist

  • You can add products to your checklist.

By emailing the checklist to yourself, you will receive the Product Brochure and Safety Data Sheet to your inbox in PDF format.

SubmitPrint

KASSERINGSANVISNINGAR

Produktavfall

Enligt avfallslagstiftningen är produktavfall med farliga egenskaper farligt avfall. Detta avfall ska lämnas till insamlingen för farligt avfall, till exempel vid kommunens avfallsstation.

Produktavfall med farliga egenskaper är lätt att känna igen på varningssymbolen eller faroangivelsen på produktens etikett.

Gamla kosmetikprodukter såsom hudkräm, är blandavfall. Oanvänd hårspray i aerosolflaskor däremot är farligt avfall.

Hushåll kan lämna produkterna kostnadsfritt på avfallsstationen.

Konsumenternas förpackningsavfall

KiiltoClean Oy:s plastförpackningar är tillverkade av polyeten (PE-HD 02), polypropen (PP 05) eller polyetentereftalat (PET 01).

Tomma plast- och kartongförpackningar kan lämnas på avfallsstationen för återvinning eller slängas som energiavfall.

Aerosolsprayflaskor, alltså tryckflaskor, klassas som farligt avfall. Oanvända aerosoler ska lämnas till avfallsstationen för farligt avfall.

Helt tomma (skvalpar inte, ingenting kommer ut via munstycket) tryckflaskor av metall kan slängas i metallinsamlingen.

Hushåll hittar avfallsstationerna via RINKI Oy. Du hittar mer information om förpackningsavfall och den närmaste avfallsstationen på RINKI Oy:s webbplats.

RINKI FÖR HUSHÅLL

Företagens förpackningsavfall

KiiltoClean Oy:s plastförpackningar är tillverkade av polyeten (PE-HD 02), polypropen (PP 05) eller polyetentereftalat (PET 01).

Tomma plast- och kartongförpackningar kan lämnas på avfallsstationen för återvinning eller slängas som energiavfall.

Aerosolsprayflaskor, alltså tryckflaskor, klassas som farligt avfall. Oanvända aerosoler ska lämnas till avfallsstationen för farligt avfall.

Helt tomma (skvalpar inte, ingenting kommer ut via munstycket) tryckflaskor av metall kan slängas i metallinsamlingen.

Tomma säckar kasseras som energi- eller blandavfall.

Tomma IBC-containrar återvinns via Paketo Oy. Ytterligare information: www.paketo.com

Metallcontainrar återlämnas till KiiltoClean Oy enligt givna instruktioner.

Vi rekommenderar att företag tecknar ett avfallshanteringsavtal med en lokal aktör som ger anvisningar om korrekt kassering och återvinning. Företag kan också använda RINKI Oy:s terminalstationer. Då måste kunden teckna ett företagsspecifikt avtal med RINKI Oy. Du hittar mer information på RINKI Oy:s webbplats.

RINKI FÖR FÖRETAG

KiiltoClean Oy:s egen märkning som delvis ännu finns kvar på produktförpackningarna anger rengöringsmedlets typ och förpackningsmaterialet. Anvisningarna ovan gäller samtliga produkter oavsett vilka märkningar som finns på dem.

  • P1, P2, P3 = vattenbaserat rengöringsmedel
  • DI = golvpolishdispersion
  • LI = lösningsmedel
  • M = plast
  • K = kartong
Dela denna sida
Bonsky