Checklist

  • You can add products to your checklist.

By emailing the checklist to yourself, you will receive the Product Brochure and Safety Data Sheet to your inbox in PDF format.

SubmitPrint

Materialbanken

Materialen i materialbanken är endast avsedda att användas i reklam eller annonser för KiiltoClean Oy:s produkter och i andra publikationer och sammanhang som rör KiiltoClean Oy.

Materialet i materialbanken är immaterialrättsligt skyddat och det är förbjudet att använda materialet på ett vilseledande sätt, i strid med god affärssed eller på andra sätt som är olämpliga med tanke på KiiltoClean Oy. KiiltoClean Oy förbehåller sig alla rättigheter till innehållet i materialbanken. KiiltoClean Oy har rätt att när som helst förbjuda användningen av materialet med ett ensidigt meddelande. Till övriga delar tillämpas upphovsrättslagens bestämmelser för fotografier.

Om du inte hittar det du är ute efter, kan du kontakta Kiiltos grafiska formgivare: design@kiilto.com

Dela denna sida
Bonsky