Finlands största syltfabrik desinficerar nu endast vid behov

Grunden för framställningen av livsmedelsprodukter vid Valio Suonenjoki är renhet. När samarbetspartner KiiltoClean presenterade en ny och effektivare desinficeringsmetod, fick den tidigare desinficeringsprocessen träda åt sidan.

Valio Suonenjoki utvecklar och framställer årligen 14 miljoner kilo sylt och puréer för Valios fil-, yoghurt-, kvark- och glassprodukter samt för bageriindustrins bruk. Fabrikens åtta produktionslinjer tillverkar nästan 400 olika produkter i tre skift. Man sörjer för en hög nivå på hygienen dygnet runt.

Vår tidigare desinficeringsmetod började bli gammalmodig och otillförlitlig, så vi började söka efter en modernare metod.
Mikko Huuskonen | Processexpert | Valio Suonenjoki

Väteperoxidtorrånga desinficerar behändigt luftrum och ytor

Högeffektsdimspridaren Nocomax Easy har använts på fabriken sedan 2017. Processexpert Mikko Huuskonen vid Valio Suonenjokis syltfabrik berättar om orsakerna till att man förnyat sin desinficeringsmetod: ”Vår tidigare desinficeringsmetod började bli gammalmodig och otillförlitlig, så vi började söka efter en modernare metod.” Tidigare var andelen arbete som gjordes för hand vid desinficeringarna betydande. Vi var exempelvis tvungna att flytta utrustning från en plats till en annan för att säkerställa desinficeringsmedlets spridning överallt i produktionsutrymmena, som har en volym på 1 000– 1 500 m³. Mycket snabbt insåg vi att högeffektsdimspridaren Nocomax Easy och Nocolyse Food-väteperoxidtorrånga lämpade sig utmärkt för våra behov. Därmed har desinficeringsprocessen i våra produktionsutrymmen blivit klart enklare och tiden vi använder är nu endast en bråkdel jämfört med tidigare.”

Väteperoxidtorrånga är en effektiv och behändig metod för desinficering av stora utrymmen, ytor och luftrum vid slutstädningar. Metoden har testats noggrant och konstaterats vara säker och utomordentligt väl lämpad för desinficering av livsmedelsindustrins produktionsutrymmen och andra slutna områden (t.ex. utrymmen för framställning, tillredning, nedkylning, paketering, lagring samt laboratorieutrymmen). Nocomax Easys stora kapacitet och enkla styrning gör att apparaten kan fungera självständigt utan avbrott i upp till 20 000 m³ stora utrymmen.

Valio Suonenjokis processexpert Mikko Huuskonen är nöjd över nyttan av den nya högeffektsdimspridaren Nocomax Easy.

En desinficeringsmetod vars effekt man märker genast

För desinficering av Suonenjoki syltfabriks stora fabrikssalar räcker en Nocomax Easy-högeffektsdimspridare. Tack vare Nocomax Easy uppnås en luftrenhet enligt målsatt nivå tillförlitligt vid varje desinficering, vilket betyder att antalet behandlingar har kunnat minskas. Nu desinficeras produktionsutrymmena enligt behov utifrån inneluftens renhetsresultat. Tidigare krävdes fortlöpande desinficeringar. Apparaten har frigjort arbetstid, effektiviserat verksamheten och gjort en tidigare arbetsam process enkel, säker och snabb.

Ett av de projekt som Huuskonen ledde var att utveckla tvättproceduren i syltfabriken. I samband med detta valdes KiiltoClean till tvättmedelsleverantör för Valio Suonenjoki. I och med samarbetet med att utveckla tvättprocessen har vi en partner med som erbjuder nära och sakkunnigt stöd.

Läs mer om produkterna:

till Nocolyse Foods produktsida

Vill du höra mera om väteperoxidtorrånga och våra lösningar för desinficering av produktionsutrymmen? Kontakta våra experter!

Till våra experters kontaktinformation

Dela denna sida