Rätt kemikalielösningar och kunnig service

KiiltoClean söker den bästa kemikalielösningen för varje tillfälle tillsammans med kunden – med årtionden av erfarenhet.

Vi erbjuder livsmedelsindustrin: kundkartläggningar, behovsanalys för rengöringen, ett täckande produktsortiment för alla behov inom livsmedelshygien, mätningar av den mikrobiologiska renheten och produktutbildningar.

Kontinuerlig utveckling

Våra kunders processer förändras ständigt. Vi är med i förändringen. KiiltoClean har en stark inhemsk produktutvecklingsorganisation som kan hjälpa våra kunder inför nya utmaningar. Vår utvecklingsverksamhet omfattar hela organisationen. Vi utvecklar och tillverkar våra produkter i Finland, ansvarsfullt och med omsorg om människor och miljö. Som en finländsk aktör känner vi till de lokala förhållandena och kraven som ställs på produkterna. Vi är genuint nära, reagerar snabbt när kunden får problem och erbjuder en unik leveranssäkerhet.

Kunnig teknisk service

Våra kunder säkerställer funktionen av sina produktionsprocesser med hjälp av våra tjänster och produkter för livsmedelsindustrin. Vår tekniska service har som mål att utveckla tvättprocesserna och åstadkomma kostnadsbesparingar tillsammans med våra kunder. Med våra lösningar och tack vare den regelbundna och pålitliga tekniska kundservicen har kunderna friheten att koncentrera sig på sin egen verksamhet utan störningar.

Dela denna sida